Metodika nastave informatike u okviru programa cjeloživotnog učenja


Na Filozofskom fakultetu u Osijeku će od rujna 2018. godine, a u sklopu postojećeg programa cjeloživotnog učenja Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) polaznika, u ponudi biti još jedan izborni obvezni predmet. Riječ je o predmetu Metodika nastave informatike. Izvođači nastave su doc. dr. sc. Anita Papić i mr. sc. Silvija Galić s Filozofskog fakulteta u Osijeku, a koeficijent opterećenja polaznika navedenog predmeta iznosi 10 ECTS bodova.

Upis nove skupine polaznika Programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe bit će 8. rujna 2018. godine nakon prijama koji će biti u Svečanoj dvorani Filozofskoga fakulteta (II. kat) s početkom u 8,30 sati. Nastava se organizira na Filozofskom fakultetu Osijek subotom od 8,30 do 15,30 sati, a za polaznike udaljene više od 200 km od Osijeka nastava se organizira putem interneta. Dodatne informacije o Programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe mogu se naći na mrežnoj stranici  Programa za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu Filozofskoga fakulteta.