Osnivanje Alumni kluba


Alumni klub

Izborna skupština Udruge diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 25. listopada 2012. godine održana je Izborna skupština Udruge diplomiranih studenata Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku (Alumni klub FFOS-a). Izbornu su skupštinu sazvale osnivačice Udruge: izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, izv. prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog te izv. prof. dr. sc. Ružica Pšihistal.

Cilj je i svrha osnivanja Udruge očuvanje tradicije i promicanje ugleda Fakulteta, izgradnja suradnje između sadašnjih i bivših studenata Filozofskoga fakulteta u Osijeku, uspostava i razvijanje suradnje s ustanovama u kojima rade bivši studenti, poticanje i unaprjeđivanje znanstvenih, stručnih i kulturnih aktivnosti članova, utjecaj na oblikovanje javnog mišljenja i stajališta o važnim znanstvenim, kulturnim i društvenim pitanjima.

Izbornoj je skupštini prisustvovalo 54 člana Alumni kluba, uključujući i dekanicu Filozofskog fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Anu Pintarić, koja se okupljenima obratila pozdravnim govorom u kojem se osvrnula na povijesni pregled djelovanja Filozofskog fakulteta koji je u 2012. godini obilježio 50 godina svoga postojanja.

Središnju točku dnevnoga reda Skupštine činio je izbor članova Upravnoga odbora Alumni kluba FFOS-a, kojega će u dvogodišnjem mandatu činiti Ivica Vuletić, Luka Pejić, Domagoj Tomas, Davorin Ćuti i Renata Jukić, dok je za predsjednika Udruge izabran Davorin Ćuti.

Poslije Izborne skupštine održano je predavanje Zvonimira Glavaša, studenta 2. godine diplomskog studija povijesti i hrvatskog jezika i književnosti, pod nazivom Položaj društveno-humanističkih znanosti u suvremenom društvu – Horizon 2020.