ANAFORA U MEDIJIMA


Anafora

 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku • Filozofski fakultet
L. Jägera 9 • HR-31000 • Osijek
Telefon: +385-31-494-708 • E-mail: anafora@ffos.hr
ISSN Tisak: 1849-2339 / ISSN Online: 2459-5160
DOI: 10.29162/ANAFORA
http://www.ffos.unios.hr/anafora
 

 

  

 

 

 

   


 

  

  

 


  

 

  

 


    

 

 Prikaz Anafore autorice Joanne Rękas objavljen u POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS br. 6/2014, ISSN 2084-3011

 

 

 

           

Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Creative Commons License