Poziv na suradnju


Anafora

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku • Filozofski fakultet
L. Jägera 9 • HR-31000 • Osijek
Telefon: +385-31-494-708 • E-mail: anafora@ffos.hr
ISSN Tisak: 1849-2339 / ISSN Online: 2459-5160
DOI: https://doi.org/10.29162/ANAFORA
http://www.ffos.unios.hr/anafora

 

 

  

  

 

Poštovani kolege, poštovane kolegice

 

pozivamo Vas na suradnju u časopisu za znanost o književnosti Anafora. Anafora je znanstveni časopis s „dvostruko slijepim“ recenzentskim postupkom (autor/i zaprimljenih rukopisa ne znaju tko su recenzenti, a recenzenti ne znaju ime/na autora teksta koji recenziraju) u kojemu se objavljuju kategorizirani znanstveni radovi (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni radovi) te prikazi i osvrti s područja znanosti o književnosti i srodnih područja humanističkih i društvenih disciplina. 

Svrha je časopisa kvalitetnim znanstvenim prinosima pridonijeti razvoju znanosti o književnosti i promišljenom uredničkom koncepcijom okupiti domaće i inozemne znanstvenike u zajedničkome nastojanju širenja i razmjene znanja u proučavanju književnih i književnosti srodnih tema. Namijenjen je znanstvenicima, studentima, kao i široj akademskoj, kulturnoj i društvenoj zajednici.

Anafora je časopis otvorenog tipa čiji je cjelokupan sadržaj slobodno dostupan bez naknade. Časopis je indeksiran u sljedećim bazama/repozitorijima: Hrčak, Erih Plus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Directory of Open Access Journals (DOAJ)MLA International Bibliography, MLA Directory of Periodicals, EBSCO Host (Humanities Source Ultimate), Web of Science (Emerging Sources Citation Index collection) i Google Scholar.  

Zbog velikog broja pristiglih priloga na engleskom, do daljnjega ne primamo rukopise na engleskom za brojeve 6.1 i 6.2. Radovi na hrvatskome, poljskome, mađarskome ili njemačkome jeziku dostavljaju se Uredništvu elektroničkim putem na adresu: anafora@ffos.hr. Molimo Vas da pri pisanju rada uvažite naše Upute o izgledu rada.

Časopis izlazi dvaput godišnje. Rok za slanje radova za broj 6.1 je 1. siječnja 2019., odnosno 1. lipnja 2019. za broj 6.2.

 

S poštovanjem,

Uredništvo 

 

 

 

 

 

 

  Creative Commons License   Ovo djelo dostupno je za upotrebu pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.