RECENZENTSKI POSTUPAK


Anafora

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku • Filozofski fakultet
L. Jägera 9 • HR-31000 • Osijek
Telefon: +385-31-494-708 • E-mail: anafora@ffos.hr
ISSN Tisak: 1849-2339 / ISSN Online: 2459-5160
DOI: https://doi.org/10.29162/ANAFORA
http://www.ffos.unios.hr/anafora

  

 

  

  

   

Rad se prihvaća za objavljivanje odlukom Uredništva nakon provjere izvornosti sadržaja putem alata Turnitin/Ephorus, procjene odgovara li tematikom koncepciji časopisa te po provedenom recenzentskom postupku na temelju dviju anonimnih pozitivnih recenzija prema uputama Uredništva i u skladu s Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Filozofskoga fakulteta u Osijeku i prema uputama COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, vodeći računa o standardima objektivnosti, anonimnosti i povjerljivosti podataka. Kategorizacija radova provodi se prema važećim Uputama za uređivanje i oblikovanje časopisa MZO-a.

Prihvaćanjem recenzije recenzent potvrđuje da ne postoji nikakav sukob interesa između recenzentske i ostalih profesionalnih ili osobnih uloga. 

Odabir recenzenata vrši se na temelju njihove stručnosti iz područja teme rukopisa. O konačnom odabiru recenzenata odlučuje Uredništvo.

Konačnu odluku o prihvaćanju rada donosi Uredništvo. Uvjet prihvaćanja rukopisa za tisak su dvije pozitivne recenzije. U nekim slučajevima, ukoliko je jedna od recenzija pozitivna, a druga negativna, rad se upućuje na ocjenu trećem recenzentu.

Uredništvo donosi konačnu odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju rada na temelju recenzija i konačnu odluku o kategorizaciji članka. Izuzev elektroničke komunikacije s recenzentima (slanje rukopisa i recenzentskog obrasca, pri čemu se vodi računa o standardima povjerljivosti i zaštite osobnih podataka), Uredništvo nije uključeno u proces recenziranja rukopisa.

Detaljan opis etičkih očekivanja za recenzente dostupan je u Izjavi o izdavačkoj etici i nesavjesnosti.

 

Recenzentski obrazac dostupan je za preuzimanje OVDJE.

 

 

 

 

 

 

  Creative Commons License   Ovo djelo dostupno je za upotrebu pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.