Ciljevi i strategije


Odsjek za engleski jezik i književnost

  

Ciljevi Odsjeka  

  • odgovoriti na potrebe društva za stručnjacima u polju engleskog jezika i književnosti, prije svega nastavnika, prevoditelja i filologa, te ostalih stručnjaka koji će se moći uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija kao što su poslovi u izdavaštvu i knjižarstvu, medijima, državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, na poslovima marketinga, odnosa s javnošću, turizma i sl. 
  • obuhvatiti temeljna znanja i vještine potrebne svakom budućem stručnjaku u polju engleskog jezika i književnosti te istodobno potaknuti studente na kritičko razmišljanje i izražavanje 
  • omogućiti razmjenu studenata i nastavnika na osnovi dogovorene suradnje 
  • svojom izvrsnošću i orijentacijom na nove spoznaje i interdisciplinarna istraživanja privući studente iz zemlje i inozemstva.

 

Strategije

  • razvijati i ponuditi kvalitetne preddiplomske i diplomske studijske programe 
  • u suradnji s poslodavcima usklađivati postojeće studijske programe sa zahtjevima tržišta rada 
  • organizirati kraće neformalne oblike obrazovanja poput seminara, radionica, ljetnih škola i sl. 
  • razvijati suradnju s odsjecima anglistike u zemlji i inozemstvu radi osiguranja mobilnosti studenata i nastavnika