Izvedbeni nastavni planovi


Odsjek za engleski jezik i književnost

IZVEDBENI NASTAVNI PLANOVI ZA AK. GOD. 2017./18.

  

 
DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

  

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Američka kultura i civilizacija
1 - 2(3)
3  149168 
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Fonetika i fonologija engleskog jezika
1 - -
2 145780  
doc. dr. sc. Goran Milić
Fonetske vježbe engleskog jezika
-
-
-
-
2(5)
-
2 149169
doc. dr. sc. Goran Milić, nositelj
Barbara Kružić, asistentica
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom j.
2 1(4) -
3 145836
doc.  dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Suvremeni engleski jezik I
- 4(4) -
3 145782
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura I
- 1 -
1 75193
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u englesku i američku književnost
- - 3(3)
3 145784
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

  

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Britanska kultura i civilizacija
1 - 2(3)
3  145638 
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku
2 1(4) -
- 1(1) -
3 149170
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Barbara Kružić, asistentica
Suvremeni engleski jezik II
- 4(4) -
3 149171
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura II
- 1 -
1 75193
Željko Beissmann, viši predavač
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Popularna književnost
2 - 1
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić

 

Napomena: Studenti biraju u II. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

II. GODINA / III. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. st.)
1 - 2(2)
4  161713 
doc. dr. sc. Boris Berić
Sintaksa fraze u engleskom jeziku
2 1(3)  
3 161710
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik III
- 4(3) -
3 161714
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura III
- 1 -
1 75196
Željko Beissmann, viši predavač
IZBORNI PREDMETI
Engleski kao svjetski jezik
1 - 1
3 43203
prof. dr. sc. Mario Brdar
Engleski kao jezik struke
1 - 1
3 161719
doc.  dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Leksička semantika
2 - -
3 174484
prof. dr. sc.  Mario Brdar
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
1 - 2
3 164533
doc. dr. sc.  Jasna Poljak Rehlicki
Poljski jezik I
- 2 -
2 84640  
Joanna Michta, lektorica
Suvremena američka ratna proza
2 - 1
3 161718
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u fantastičnu književnost
2 - 1
3 149180
doc. dr. sc. Ljubica Matek

   

Napomena: Studenti biraju u III. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
- - 3(3)
4  164606 
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku
1 1(3)  
3 164605
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik IV
- 4(3) -
3 161715 
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura IV
- 1 -
1 75198 
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u lingvistiku za angliste
2 - -
2 164607  
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Popularna književnost
2 - 1
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Poljski jezik II
- 2 -
2 84641  
Joanna Michta, lektorica
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić

  

 

III. GODINA / V. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled američke književnosti I (od početaka do kraja 19. st.)
- - 3(3)
4 174020
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Sintaktičko-semantička valencija predikatora
1 1 -
2 174019
doc. dr. sc. Goran Milić
Suvremeni engleski jezik V
- 4(3) -
3 174022
Romana Čačija, viša lektorica
IZBORNI PREDMETI
Engleski kao svjetski jezik
1 - 1
3 43203
prof. dr. sc. Mario Brdar
Engleski kao jezik struke
1 - 1
3 161719
doc.  dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Leksička semantika
2 - -
3 174484
prof. dr. sc.  Mario Brdar
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
1 - 2
3 164533
doc. dr. sc.  Jasna Poljak Rehlicki
Poljski jezik I
- 2 -
2 84640  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik III
- 2 -
2 118638  
Joanna Michta, lektorica
Suvremena američka ratna proza
2 - 1
3 161718
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u fantastičnu književnost
2 - 1
3 149180
doc. dr. sc. Ljubica Matek

   

Napomena: Studenti biraju u V. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

III. GODINA / VI. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled američke književnosti II. (20. i 21. st.)
- - 3(2)
4 174021
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Tvorba riječi u engleskom jeziku
1 - 1
3  174024
prof. dr. sc. Mario Brdar
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku
1  1 -
2 174025
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
Suvremeni engleski jezik VI
- 4(3) -
3 174023
Romana Čačija, viša lektorica
Završni rad
  3    
Mentor
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Popularna književnost
2 - 1
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Poljski jezik II
- 2 -
2 84641  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik IV
- 2 -
2 125780  
Joanna Michta, lektorica
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić

      

Napomena: Studenti biraju u VI. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

  

  

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PREVODITELJSKI SMJER  

 

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Hvatski jezik za prevoditelje I*
1 1 -
3  50624   
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Književno prevođenje
- - 3
4 50627
Romana Čačija, viša lektorica
Pegled razvoja znanosti o prevođenju
1 - 1
3 50596
doc. dr. sc. Sanja Cimer
IZBORNI PREDMETI
Jezične vježbe engleskog jezika VII
- 2 -
3 50602
doc. dr. sc. Goran Milić, nositelj
Kognitivna lingvistika
2 - -
3  50601 
prof. dr. sc. Mario Brdar
Prevođenje i europske integracije
1 - 1
3 65854
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Prevođenje tekstova ekonomske struke
1 - 1
2 50608  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Poljski jezik III
- 2 -
2  118638   
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica

  

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski jezik za prevoditelje II*
1 1 -
3 50630  
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Prevođenje jezika medija
- - -
- - 2
3 50632
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić, nositeljica
Jelena Pataki, asistentica
Suvremena znanost o prevođenju
1 - 1
3  50605 
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
IZBORNI PREDMETI
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
- 2 -
3 50610
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Poljski jezik IV
- 2 -
2  125780   
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
- 2 -
2 151054  
Joanna Michta, lektorica
Suvremeni američki ženski pisci
3 - -
3 50633
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Suvremena britanska književnost
2 - -
4  75610 
doc. dr. sc. Boris Berić
Znanstveno i tehničko prevođenje
- 2 -
3 65797  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

 

*Studenti Dvopredmetnog studija engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog usmjerenja biraju u okviru kojeg studija žele slušati kolegij Hrvatski jezik za prevoditelje.

 

 

II. GODINA / III. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Osnove konsekutivnog prevođenja
1 2(2) -
4  65849 
prof. dr. sc. Marija Omazić
Osnove simultanog prevođenja
1 2(2) -
5 65850
prof. dr. sc. Marija Omazić
IZBORNI PREDMETI
Kognitivna lingvistika
2 - -
3  50601 
prof. dr. sc. Mario Brdar
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica
Prevođenje i europske integracije
1 - 1
3 65854
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Prevođenje tekstova ekonomske struke
1 - 1
3 50608  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

 

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Diplomski rad
30      

 

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati bilo koji kolegij ponuđen u II. semestru ukoliko ima slobodnih mjesta.

 

 

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
NASTAVNIČKI SMJER  

 

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Psihologija odgoja i obrazovanja*
-
-
-
2
-
2
6 50613
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, nositeljica
dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica
Usvajanje drugog i stranog jezika*
2 - -
3 50487
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
IZBORNI PREDMETI
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika*
2 - -
3  152879 
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Izrada nastavnih materijala*
- - 2
3 88629
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Jezične vježbe engleskog jezika VII
- 2 -
3 50602
doc. dr. sc. Goran Milić, nositelj
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
1 - 1
3 152879
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Kognitivna lingvistika
2 - -
3 50601
prof. dr. sc. Mario Brdar
Poljski jezik III
- 2 -
2 118638  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica

   

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Didaktika*
2
-
-
-
-
2
6 50493
izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović
Senka Gazibara, asistentica
Glotodidaktika*
3 - 1
6 50495
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
IZBORNI PREDMETI
Analiza pogrešaka i nastava stranog jezika*
1 - 1
3 89894
izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
- 2 -
3 50610
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi*
2 - 1
5 50636
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Suvremeni američki ženski pisci
3 - -
3 50633
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Suvremena britanska književnost
2 - -
4  75610 
doc. dr. sc. Boris Berić
Poljski jezik IV
- 2 -
2  125780   
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
- 2 -
2 151054  
Joanna Michta, lektorica
Stilovi i strategije učenja stranog jezika*
1 - 1
3 50635
doc. dr. sc. Draženka Molnar

  

 

II. GODINA / III. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Metodika nastave engleskog jezika*
- - 2
3 65848
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Pedagogija*
2
-
-
-
-
2
 6 64798
prof. dr. sc. Zlatko Miliša
Sanja Simel Pranjić, asistentica
IZBORNI PREDMETI
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika*
2 - -
3  152879 
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Istraživanja u nastavi engleskog jezika*
2 - 1
5 75608
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Izrada nastavnih materijala*
- - 2
3 88629
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
1 - 1
3 152879
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Kognitivna lingvistika
2 - -
3 50601
prof. dr. sc. Mario Brdar
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica

 

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati bilo koji kolegij ponuđen u II. semestru ukoliko ima slobodnih mjesta. 

* Studenti moraju ostvariti ukupno 60 ECTS bodova iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke skupine kolegija iz oba predmeta koja studiraju. Ti su predmeti označeni zvjezdicom u Izvedbenom. 

  • Studenti engleskog i njemačkog Usvajanje drugog i str. j. i Glotodidaktiku biraju u okviru kojeg studija žele slušati te kolegije.
  • Studenti engleskog i pedagogije zajedničke su kolegije već odslušali u okviru preddiplomskog ili ih proširuju u okviru diplomskog studija.
  • Razliku ECTS bodova studenti ovih kombinacija nadoknađuju izborom dodatnih izbornih kolegija do ukupno 120 bodova na kraju druge godine diplomskoga studija. Stoga im je potrebno ponuditi više izbornih kolegija. 

 

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Diplomski rad
30      
Školska praksa (DP)
- 3 -
5  85127 
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica