Izvedbeni nastavni planovi


Odsjek za engleski jezik i književnost

IZVEDBENI NASTAVNI PLANOVI ZA AK. GOD. 2018./19.

  

 
DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

  

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Britanska kultura i civilizacija
1 - 2(3)
3  145638 
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Fonetika i fonologija engleskog jezika
1 - -
2 145780
doc. dr. sc. Alma Vančura
Fonetske vježbe engleskog jezika
- 2(5) -
2 149169
doc. dr. sc. Alma Vančura
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom j.
2 1(6) -
3 145836
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Suvremeni engleski jezik I
- 4(4) -
3 145782
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura I
- 1 -
1 75193
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u englesku i američku književnost
- - 3(3)
3 145784
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

  

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Američka kultura i civilizacija
1 - 2(3)
3  149168 
doc. dr. sc. Jadranka Zlomislić
Pregled morfosintakse vrsta riječi u engleskom jeziku
2 1(2) -
3 149170
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik II
- 4(4) -
3 149171
Vlatka Ivić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura II
- 1 -
1 75193
Željko Beissmann, viši predavač
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Engleski kao jezik struke
1 - 1
3 161719  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Govorne vježbe engleskog jezika
- 1 1
2 149178  
doc. dr. sc. Alma Vančura
Književnost američkog Juga
2 - 1
3 149174  
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Multikulturalna književnost na engleskom jeziku
2 - 1
3 167366
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Popularna književnost
1 - 2
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u frazeologiju engleskog jezika
2 - 1
3 167365  
prof. dr. sc. Marija Omazić

 

Napomena: Studenti biraju u II. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

II. GODINA / III. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled engleske književnosti I (od početaka do sredine 18. st.)
1 - 2(3)
4  161713 
doc. dr. sc. Boris Berić
Sintaksa fraze u engleskom jeziku
2 1(2)  
3 161710
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik III
- 4(4) -
3 161714
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura III
- 1 -
1 75196
Željko Beissmann, viši predavač
IZBORNI PREDMETI
Engleski kao svjetski jezik
1 - 1
3 43203
prof. dr. sc. Mario Brdar
Leksička semantika
2 - -
3 174484
prof. dr. sc. Mario Brdar
Neverbalna komunikacija
1 - 1
3 149179
doc. dr. sc. Alma Vančura
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
1 - 2
3 164533
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Poljski jezik I
- 2 -
2 84640  
Joanna Michta, lektorica
Suvremena američka ratna proza
2 - 1
3 161718
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u fantastičnu književnost
2 - 1
3 149180
doc. dr. sc. Ljubica Matek

   

Napomena: Studenti biraju u III. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled engleske književnosti II (od romantizma do danas)
- - 3(3)
4  164606 
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku
1 1(2)  
3 164605
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik IV
- 4(4) -
3 161715 
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Tjelesna i zdravstvena kultura IV
- 1 -
1 75198 
Željko Beissmann, viši predavač
Uvod u lingvistiku za angliste
2 - -
2 164607  
doc. dr. sc. Goran Milić
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Engleski kao jezik struke
1 - 1
3 161719  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Govorne vježbe engleskog jezika
- 1 1
2 149178  
doc. dr. sc. Alma Vančura
Književnost američkog Juga
2 - 1
3 149174  
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Multikulturalna književnost na engleskom jeziku
2 - 1
3 167366
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Poljski jezik II
- 2 -
2 84641  
Joanna Michta, lektorica
Popularna književnost
1 - 2
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u frazeologiju engleskog jezika
2 - 1
3 167365  
prof. dr. sc. Marija Omazić

  

 

III. GODINA / V. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled američke književnosti I (od početaka do kraja 19. st.)
- - 3(3)
4 174020
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Sintaktičko-semantička valencija predikatora
1 1 -
2 174019
doc. dr. sc. Goran Milić
Suvremeni engleski jezik V
- 4(3) -
3 174022
Romana Čačija, viša lektorica
IZBORNI PREDMETI
Engleski kao svjetski jezik
1 - 1
3 43203
prof. dr. sc. Mario Brdar
Leksička semantika
2 - -
3 174484
prof. dr. sc. Mario Brdar
Neverbalna komunikacija
1 - 1
3 149179
doc. dr. sc. Alma Vančura
Pisanje znanstvenoistraživačkog rada iz područja književnosti
1 - 2
3 164533
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Poljski jezik I
- 2 -
2 84640  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik III
- 2 -
2 118638  
Joanna Michta, lektorica
Suvremena američka ratna proza
2 - 1
3 161718
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u fantastičnu književnost
2 - 1
3 149180
doc. dr. sc. Ljubica Matek

   

Napomena: Studenti biraju u V. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

 

 

III. GODINA / VI. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Pregled američke književnosti II. (20. i 21. st.)
- - 3(3)
4 174021
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku
1  1(2) -
2 174025
izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan
Suvremeni engleski jezik VI
- 4(3) -
3 174023
Romana Čačija, viša lektorica
Tvorba riječi u engleskom jeziku
1 - 1(2)
3 174024  
prof. dr. sc. Mario Brdar
Završni rad
  3    
Mentor
IZBORNI PREDMETI
Analiza diskursa
1 1 -
3 149173
doc. dr. sc. Goran Milić
Engleski kao jezik struke
1 - 1
3 161719  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić
Govorne vježbe engleskog jezika
- 1 1
2 149178  
doc. dr. sc. Alma Vančura
Književnost američkog Juga
2 - 1
3 149174  
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Leksikografski opis engleskog jezika
1 - 1
3 149175
prof. dr. sc. Mario Brdar
Mitologija
2 - 1
3 149177
doc. dr. sc.  Boris Berić
Multikulturalna književnost na engleskom jeziku
2 - 1
3 167366
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Poljski jezik II
- 2 -
2 84641  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik IV
- 2 -
2 125780  
Joanna Michta, lektorica
Popularna književnost
1 - 2
3 166726
izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
Spol i jezična uporaba
1 - 1
3 161720
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u diskurs medija
1 - 1
3 161721
doc. dr. sc. Goran Milić
Uvod u frazeologiju engleskog jezika
2 - 1
3 167365  
prof. dr. sc. Marija Omazić

  

Napomena: Studenti biraju u VI. semestru minimalno jedan izborni predmet iz ponude Preddiplomskoga studija engleskoga jezika i književnosti.

   

  

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
PREVODITELJSKI SMJER

 

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Hvatski jezik za prevoditelje I*
1 1 -
3  50624   
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Književno prevođenje
- - 3
4 50627
Romana Čačija, viša lektorica
Pegled razvoja znanosti o prevođenju
1 - 1
3 50596
doc. dr. sc. Goran Schmidt
IZBORNI PREDMETI
Jezične vježbe engleskog jezika VII
- 2 -
3 50602
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Književnost i film
1 - 1
3 97161
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Kognitivna lingvistika
2 - -
3  50601 
prof. dr. sc. Mario Brdar
Korpusna lingvistika za prevoditelje
1 - 1
3 50598
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Njemački jezik (za početnike) I
- 2 -
2 190786
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica
Osnove terminologije
1 - 2
3 190804  
prof. dr. sc. Marija Omazić
Poljski jezik III
- 2 -
2 118638  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica
Prevođenje i europske integracije
1 - 1
3 65854
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Prevođenje tekstova ekonomske struke
1 - 1
2 50608  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

  

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Hrvatski jezik za prevoditelje II*
1 1 -
3 50630  
prof. dr. sc. Branimir Belaj
Prevođenje jezika medija
1 - 1
3 50632
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Suvremena znanost o prevođenju
1 - 1
3  50605 
doc. dr. sc. Goran Schmidt
IZBORNI PREDMETI
Govorništvo
1 - 1
3 65785  
doc. dr. sc. Alma Vančura
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
- 2 -
3 50610
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Književnost američkih Indijanaca
2 - -
3 53140
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Kulturalna pismenost
- - 2
3 50600  
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Njemački jezik (za početnike) II
- 2 -
2 190800  
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica 
Poljski jezik IV
- 2 -
2  125780   
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
- 2 -
2 151054  
Joanna Michta, lektorica
Prijevodne tehnologije 
1 - 2
3 190811  
prof. dr. sc. Marija Omazić
Suvremena britanska književnost
2 - -
4  75610 
doc. dr. sc. Boris Berić
Znanstveno i tehničko prevođenje
- 2 -
3 65797  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

 

*Studenti Dvopredmetnog studija engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog usmjerenja biraju u okviru kojeg studija žele slušati kolegij Hrvatski jezik za prevoditelje.

 

 

II. GODINA / III. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Osnove konsekutivnog prevođenja
1 2 -
4  65849 
prof. dr. sc. Marija Omazić
Osnove simultanog prevođenja
1 2 -
5 65850
prof. dr. sc. Marija Omazić
IZBORNI PREDMETI
Književnost i film
1 - 1
3 97161
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Kognitivna lingvistika
2 - -
3  50601 
prof. dr. sc. Mario Brdar
Korpusna lingvistika za prevoditelje
1 - 1
3 50598
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Njemački jezik (za početnike) I
- 2 -
2 190786
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica
Osnove terminologije
1 - 2
3 190804  
prof. dr. sc. Marija Omazić
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica
Prevođenje i europske integracije
1 - 1
3 65854
Blaženka Šoštarić, viša lektorica
Prevođenje tekstova ekonomske struke
1 - 1
2 50608  
doc. dr. sc. Dubravka Vidaković Erdeljić

  

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Diplomski rad
30      

 

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati bilo koji kolegij ponuđen u II. semestru ukoliko ima slobodnih mjesta.

 

 

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
NASTAVNIČKI SMJER  

 

I. GODINA / I. zimski semestar

 

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Psihologija odgoja i obrazovanja*
-
-
-
2
-
2
6 50613
izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, nositeljica
dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, poslijedoktorandica
Usvajanje drugog i stranog jezika*
2 - -
3 50487
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
IZBORNI PREDMETI
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika*
2 - -
3  152879 
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Izrada nastavnih materijala*
- - 2
3 88629
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Jezične vježbe engleskog jezika VII
- 2 -
3 50602
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Književnost i film
1 - 1
3 97161
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
1 - 1
3 152879
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Kognitivna lingvistika
2 - -
3 50601
prof. dr. sc. Mario Brdar
Njemački jezik (za početnike) I
- 2 -
2 190786
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica
Poljski jezik III
- 2 -
2 118638  
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica

   

 

I. GODINA / II. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Didaktika*
2
-
-
-
-
2
6 50493
izv. prof. dr. sc. Branko Bognar
dr. sc. Senka Gazibara, asistentica
Glotodidaktika*
3 - 1
6 50495
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
IZBORNI PREDMETI
Govorništvo
1 - 1
3 65785  
doc. dr. sc. Alma Vančura
Jezične vježbe engleskog jezika VIII
- 2 -
3 50610
doc. dr. sc. Goran Schmidt
Književnost američkih Indijanaca
2 - -
3 53140 
izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi*
2 - 1
5 50636
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Njemački jezik (za početnike) II
- 2 1
2 190800  
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica
Stilovi i strategije učenja stranog jezika*
1 - 1
3 50635  
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Suvremena britanska književnost
2 - -
4  75610 
doc. dr. sc. Boris Berić
Poljski jezik IV
- 2 -
2  125780   
Joanna Michta, lektorica
Poljski jezik VI
- 2 -
2 151054  
Joanna Michta, lektorica

  

 

II. GODINA / III. zimski semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Metodika nastave engleskog jezika*
- - 2(2)
3 65848
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Pedagogija*
2
-
-
-
-
2
 6 64798
prof. dr. sc. Zlatko Miliša
asistent
IZBORNI PREDMETI
Elementi kulture i civilizacije u nastavi engleskog jezika*
2 - -
3  152879 
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Istraživanja u nastavi stranog jezika*
2 - 1
5 75608
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Izrada nastavnih materijala*
- - 2
3 88629
doc. dr. sc. Draženka Molnar
Književnost i film
1 - 1
3 97161
doc. dr. sc. Ljubica Matek
Književnost u nastavi engleskog kao stranog jezika
1 - 1
3 152879
prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač
Kognitivna lingvistika
2 - -
3 50601
prof. dr. sc. Mario Brdar
Njemački jezik (za početnike) I
- 2 -
2 190786
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica
Poljski jezik V
- 2 -
2 148828  
Joanna Michta, lektorica

   

 

II. GODINA / IV. ljetni semestar

  

NAZIV PREDMETA
P
V
S
ECTS
ŠIFRA ISVU
 WEB 
NASTAVNIK 
OBVEZNI PREDMETI
Diplomski rad
30      
Školska praksa (DP)
- 3 -
5  85127 
dr. sc. Ninočka Truck-Biljan, viša predavačica

  

Napomena: Ako studentu nedostaje ECTS bodova ili želi dodatno upisati izborni kolegij, može birati bilo koji kolegij ponuđen u II. semestru ukoliko ima slobodnih mjesta. 

* Studenti moraju ostvariti ukupno 60 ECTS bodova iz pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke skupine kolegija iz oba predmeta koja studiraju. Ti su predmeti označeni zvjezdicom u Izvedbenom. 

  • Studenti engleskog i njemačkog Usvajanje drugog i str. j. i Glotodidaktiku biraju u okviru kojeg studija žele slušati te kolegije.
  • Studenti engleskog i pedagogije zajedničke su kolegije već odslušali u okviru preddiplomskog ili ih proširuju u okviru diplomskog studija.
  • Razliku ECTS bodova studenti ovih kombinacija nadoknađuju izborom dodatnih izbornih kolegija do ukupno 120 bodova na kraju druge godine diplomskoga studija. Stoga im je potrebno ponuditi više izbornih kolegija.