NASTAVNI KALENDAR ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.


Odsjek za engleski jezik i književnost

NASTAVNI KALENDAR ZA
AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

1. Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima te na stručnim studijima koji se izvode na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2016./2017. godini započinje 2. listopada 2017. godine.

2. Nastava u zimskom semestru održava se od 2. listopada do 22. prosinca 2017. godine te od 8. siječnja do 26. siječnja 2018. godine.

3. Božićni i novogodišnji blagdani traju od 27. prosinca 2017. do 5. siječnja 2018. godine.

4. Zimski ispitni rok traje od 29. siječnja do 23. veljače 2018. godine.

5. Nastava u ljetnom semestru održava se od 26. veljače do 8. lipnja 2018. godine.

6. Ljetni ispitni rok traje od 11. lipnja do 13. srpnja 2018. godine.

7. Jesenski ispitni rok traje od 27. kolovoza do 28. rujna 2018. godine.

8. Znanstveno-nastavne sastavnice: Medicinski fakultet i Odjel za biologiju, koje u akademskoj godini 2017./2018. izvode nastavu u turnusima ili blok nastavu, mogu organizirati nastavu u kraćem vremenu od utvrđenog u točkama 2. i 5. ove Odluke.