O ODSJEKU


Odsjek za engleski jezik i književnost

 

Poslanje je Odsjeka za engleski jezik i književnost ponuditi i osigurati kvalitetnu izobrazbu u polju engleskoga jezika i književnosti koja će studentima po završetku studija omogućiti uključivanje u razne djelatnosti slobodnoga tržišta. Svojim studentima također želimo pružiti podršku u osobnoj izgradnji kako bi kao stručne i odgovorne osobe svojim znanjima, sposobnostima i humanističkim usmjerenjem pridonosile razvoju društva znanja, promicale demokratske norme ponašanja, toleranciju i načela etničke, rasne i rodne ravnopravnosti te aktivno sudjelovale u procesu cjeloživotnoga obrazovanja.  

Studij engleskog jezika i književnosti jedan je od najstarijih studija na Filozofskom fakultetu u Osijeku, zasnovan na tradiciji duljoj od pedeset godina dinamičnog razvoja i zapaženih uspjeha. Začeci Studija datiraju iz 1961. kada je na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji započeo dvogodišnji studij koji je obrazovao četrnaest naraštaja osnovnoškolskih nastavnika engleskoga jezika. Osnivanjem Pedagoškog fakulteta 1977. godine s radom započinje četverogodišnji Studij engleskog jezika i književnosti, organiziran kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa Studijem njemačkog jezika i književnosti. Od ak. godine 1996/97., Studij se počinje izvoditi i u dvopredmetnoj kombinaciji sa Studijem povijesti, a po utemeljenju Filozofskog fakulteta 2004. i u kombinaciji s drugim studijima na Fakultetu. Danas se studijski program engleskog jezika i književnosti izvodi kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijima filozofije, pedagogije, hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti, njemačkoga jezika i književnosti te mađarskoga jezika i književnosti.

Odsjek broji dvadeset jednog djelatnika, medu njima šesnaest doktora znanosti – deset iz polja jezikoslovlja i šest iz polja znanosti o književnosti. Uz tri redovita profesora, četiri izvanredna profesora i devet docenata, među uposlenicima Odsjeka su i tri viša lektora te dva asistenta. Članovi Odsjeka imaju bogato znanje i praktično iskustvo pedagoškog rada na visokoškolskoj razini. Veliki broj djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju zadovoljava sve kadrovske potrebe te stoga, izuzev gostujućih Fulbright-predavača, u izvedbu studijskih programa na Odsjeku nisu uključeni vanjski suradnici.

Po uvođenju bolonjskoga sustava visokog obrazovanja na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2004/05. ustrojeni su Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti te Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti – nastavničkog, prevoditeljskog i filološkog smjera. Kao program koji se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku te studentima nudi znanja slična onima koja dobivaju studenti anglistike na drugim europskim sveučilištima, osuvremenjeni Studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku pridonosi uključivanju hrvatskih sveučilišta u europski prostor visokog obrazovanja te iz godine u godinu privlači sve veći broj pristupnika kako iz nacionalnog tako i iz šireg geografskog okruženja. Budući da je po koncepciji i sadržaju kompatibilan s domaćim i inozemnim akreditiranim studijskim programima anglistike, ovaj studijski program omogućuje veliku odlaznu i dolaznu mobilnost studenata. 

Odsjek za engleski jezik i književnost ima bogatu dugogodišnju suradnju s drugim odsjecima anglistike u Republici Hrvatskoj, posebno s Odsjekom za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kao i s filozofskim fakultetima u Mostaru i Tuzli, Sveučilištem Eötvös Loránd u Budimpešti i Odsjekom za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori. Također redovito sudjeluje u programu razmjene Fulbright pod pokroviteljstvom Vlade SAD-a u okviru kojeg na Fakultetu borave američki profesori i lektori, dok članovi Odsjeka često odlaze na jednogodišnji studijski boravak na neka od američkih sveučilišta. 

Uz dugogodišnju suradnju s Britanskim savjetom i Veleposlanstvom SAD-a, naš Odsjek također surađuje i s Veleposlanstvom Australije u Zagrebu, Američkim kutkom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Kinematografima Osijek i raznim stručnim udrugama i društvima poput Hrvatskog udruženja za američke studije, Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika, Hrvatskog filološkog društva, Hrvatsko-američkog društva te Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Razlličite aktivnosti poput projekcija filmova, predavanja gostujućih stranih predavača, doniranja knjižnične građe, distribucije nastavnih materijala te radionica i predavanja putem video konferencije neki su od oblika dosadašnje uspješne partnerske suradnje s ciljem obogaćenja sadržaja na pojedinim kolegijima Studija koju s ovim ustanovama i udrugama planiramo nastaviti i ubuduće.