Odlazna mobilnost studenata


Odsjek za engleski jezik i književnost

 

Poštovani studenti Filozofskog fakulteta,

Zahvaljujući sporazumima koje je Filozofski fakultet (FFOS) sklopio s partnerskim visokoškolskim ustanovama iz inozemstva te zahvaljujući svome sudjelovanju u međunarodnim programima studentske mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS), FFOS Vam omogućuje da dio svoga studija provedete na nekoj od njegovih inozemnih partnerskih institucija.

Na ovoj smo stranici objedinili neke od najvažnijih informacija potrebnih za ostvarenje mobilnosti, no molimo Vas da se obavezno upoznate sa svim dokumentima i dodatnim uputama iz okvira pojedinih programa mobilnosti koje Vam stoje na raspolaganju.

Budući da se najviše mobilnosti ostvaruje u okviru programa Erasmus+, detaljnije upute o tom programu naći ćete OVDJE.

Dokument Popis partnerskih visokoškolskih ustanova – ugovori o suradnji (bez programa Erasmus+ sadrži popis ostalih partnerskih institucija FFOS-a na kojima, obavezno uz prethodno savjetovanje s ECTS-koordinatorom svoje ustrojbene jedinice (odnosno ECTS-koordinatorima svojih ustrojbenih jedinica ukoliko ste student dvopredmetnog preddiplomskog ili diplomskog studija), trebate dogovoriti program studija (izbor predmeta na instituciji domaćinu) s ciljem priznavanja što većeg mogućeg broja položenih predmeta i ostvarenih ECTS-bodova po povratku na FFOS.

Kontakt podatke ECTS-koordinatora na Odsjeku za engleski jezik i književnost te koordinatora FFOS-a za programe ERASMUS+ i CEEPUS možete vidjeti OVDJE

Molimo, obratite pozornost i na upute obavljene na mrežnoj stranici Ureda za studenska pitanja pod poveznicom Mobilnost studenata kojih se trebate pridržavati prije mobilnosti i nakon nje. Ovdje dodajemo podatak da su po povratku s mobilnosti studenti dužni ispuniti obrazac Izvješće studenta o mobilnosti na visokoškolskoj ustanovi domaćinu u svrhu studijskog boravka i potpisani primjerak dostaviti Uredu za studentska pitanja. Svrha je Izvješća sustavno pratiti zadovoljstvo studenata kvalitetom mobilnosti koju ostvarujemo s partnerskim visokoškolskim ustanovama.