Povijest i razvoj


Odsjek za engleski jezik i književnost

 

 

 

Studij engleskog jezika i književnosti jedan je od najstarijih studija na Filozofskom fakultetu u Osijeku, zasnovan na tradiciji duljoj od pedeset godina dinamičnog razvoja i zapaženih uspjeha. Začeci Studija datiraju iz 1961. kada je na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji započeo dvogodišnji studij koji je obrazovao četrnaest naraštaja osnovnoškolskih nastavnika engleskoga jezika. Osnivanjem Pedagoškog fakulteta 1977. godine s radom započinje četverogodišnji Studij engleskog jezika i književnosti, organiziran kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa Studijem njemačkog jezika i književnosti. Od ak. godine 1996/97., Studij se počinje izvoditi i u dvopredmetnoj kombinaciji sa Studijem povijesti, a po utemeljenju Filozofskog fakulteta 2004. i u kombinaciji s drugim studijima na Fakultetu. Danas se studijski program engleskog jezika i književnosti izvodi kao dvopredmetni studij u kombinaciji sa studijima filozofije, pedagogije, hrvatskoga jezika i književnosti, povijesti, njemačkoga jezika i književnosti te mađarskoga jezika i književnosti.

Utemeljiteljica Studija i dugogodišnja voditeljica Odsjeka bila je prof. dr. sc. Elvira Petrović. Od 2003. do danas voditeljsku su dužnost obnašali prof. dr. sc. Dubravko Kučanda, izv. prof. dr. sc. Marija Omazić, doc. dr. sc. Boris Berić, izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić, prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač i izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić.

Danas se proučavanjem anglistike i nastavnim radom na Odsjeku bavi devetnaest djelatnika, medu njima šesnaest doktora znanosti – deset iz polja jezikoslovlja i šest iz polja znanosti o književnosti. Među uposlenicima Odsjeka su tri redovita profesora, četiri izvanredna profesora, devet docenata i tri viša lektora. Članovi Odsjeka imaju bogato znanje i praktično iskustvo pedagoškog rada na visokoškolskoj razini. Veliki broj djelatnika u znanstveno-nastavnom zvanju pokriva sve kadrovske potrebe te stoga, izuzev gostujućih Fulbright-predavača, u izvedbu studijskih programa na Odsjeku nisu uključeni vanjski suradnici.

Po uvođenju bolonjskoga sustava visokog obrazovanja na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku u ak. god. 2004/05. Odsjek za engleski jezik i književnost proveo je sustavne strukturalne promjene. Odsjek je podijeljen na tri katedre – Katedru za engleski jezik i lingvistiku, Katedru za primijenjenu lingvistiku i Katedru za književnost engleskog govornog područja, a Dopusnicom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 2005. godine ustrojeni su Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti te Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti – nastavničkog, prevoditeljskog i filološkog smjera. Kao program koji se u cijelosti izvodi na engleskom jeziku te studentima nudi znanja slična onima koja dobivaju studenti anglistike na drugim europskim sveučilištima, osuvremenjeni Studij engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku pridonosi uključivanju hrvatskih sveučilišta u europski prostor visokog obrazovanja te iz godine u godinu privlači sve veći broj pristupnika kako iz nacionalnog tako i iz šireg geografskog okruženja. Budući da je po koncepciji i sadržaju kompatibilan s domaćim i inozemnim akreditiranim studijskim programima anglistike, ovaj studijski program omogućuje veliku odlaznu i dolaznu mobilnost studenata. U razdoblju od 2008. do danas u okviru programa razmjene Erasmus više od sedamdeset naših studenata realiziralo je studijski boravak ili stručnu praksu na odsjecima anglistike na sveučilištima diljem Europe, dok su na našem Odsjeku studirala četiri inozemna studenta.

Naši djelatnici sudjelovali su u šest znanstvenih projekata na Odsjeku: Kontrastivna analiza gramatičkih relacija u engleskom, hrvatskom, njemačkom i mađarskom (1989–1993., glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Kučanda); Sintaktičke funkcije u engleskom, njemačkom, hrvatskom i mađarskom jeziku (glavni istraživač prof. dr. sc. Dubravko Kučanda);Kontrastivna analiza komplementacije pridjeva u engleskom i hrvatskom (1998–2001., glavni istraživač: prof. dr. sc. Mario Brdar); Metonimija između leksikona i gramatike (2002.–2006., glavni istraživač: prof. dr. sc. Mario Brdar); Kognitivno lingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima (2007–2013., glavni istraživač: prof. dr. sc. Mario Brdar) iAnaliza međusobnog utjecaja hrvatskog i engleskog jezika u kontekstu suvremenog računalnog okruženja (2013–, glavni istraživač: izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić) te u osam projekata na različitim institucijama u zemlji i inozemstvu – međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu: Reforming Foreign Language Education Policy in Croatia and Hungary Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2004., glavni istraživač prof. dr. sc. J. Mihaljević Djigunović); TEMPUS-projektu Strani jezici u osnovnoj školi: obrazovanje nastavnika (Foreign languages in Primary level: Training of Teachers, 2004–2007.); znanstveno-istraživačkim projektima: Forenzična fonetika: slušno prepoznavanje i zvučna analiza glasova (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007-); Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, 2002–2013.) i The Rise of City Cultures in Central Europe (2010-2014., Sveučilište Adam Mickiewicz u Poznańu) te projektima Food for Thought (2007.) udruge Comenius NEAC (Network of European Alimentary Culture); Classrooms across Borders (2000–2001.) udruge SAGE (School Association for Global Education) i projektu UNESCO-a Blue-Danube-River-Project(1994-2001.).

Od 2001. do danas članovi Odsjeka za engleski jezik i književnost bili su organizatori ili suorganizatori brojnih domaćih i inozemnih znanstvenih skupova: međunarodnih znanstvenih skupova Dijete i jezik u Osijeku (2001., 2002. i 2003.); International Cognitive Linguistic Conference, Converging and Diverging Tendencies in Cognitive Linguistics (Dubrovnik, 2005., u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu); 30 godina studija anglistike u Osijeku – 30 YESO (2006.); Lingvistika javne komunikacije (2008.); Cognitive Linguistics between Universalism and Variation (Dubrovnik, 2008., u suradnji s Filozofskim fakultetom u Zagrebu); Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu (2009.); 35 godina studija anglistike u Osijeku – 35 YESO (2012.) i Contemporary Indigenous Realities 2015. u suorganizaciji s Univerzitetom Crne Gore i University of Central Oklahoma)..

Odsjek za engleski jezik i književnost ima bogatu dugogodišnju suradnju s drugim odsjecima anglistike u Republici Hrvatskoj, posebno s Odsjekom za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu čiji su nekadašnji djelatnici – prof. dr. sc. Rudolf Filipović, prof. dr. sc. Dora Maček, prof. dr. sc. Damir Kalogjera, prof. dr. sc. Vladimir Ivir i prof. dr. sc. Sonia Bičanić – pomogli utemeljenju našeg Studija sudjelovanjem u izvođenju nastave kao gosti-predavači ili vanjski suradnici. Odsjek također izvrsno surađuje s filozofskim fakultetima u Mostaru i Tuzli, Sveučilištem Eötvös Loránd u Budimpešti i Odsjekom za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Crnoj Gori. Također redovito sudjeluje u programu razmjene Fulbright pod pokroviteljstvom Vlade SAD-a u okviru kojeg na Fakultetu borave američki profesori i lektori, dok članovi Odsjeka često odlaze na jednogodišnji studijski boravak na neko od američkih sveučilišta. Od 1978. godine do danas posredstvom programa Fulbright  nastavu iz jezičnih vježbi i američke kulture na Odsjeku izvodilo je šesnaest, a nastavu iz američke književnosti petnaest gostujućih predavača iz SAD-a.

U razdoblju od 2001. do danas pozvana predavanja na Odsjeku održali su Roy Cross (2001.), direktor Britanskog savjeta; prof. dr. sc. Valentine Cunningham (2002.) sa Sveučilišta u Oxfordu, UK; britanska spisateljica Berrnardine Evaristo (2002.) – u organizaciji Britanskog savjeta; izv. prof. dr. sc. Daniel Belgrad (2007.), University of South Florida, SAD; Dr. Vivian Walker (2008.), zamjenica veleposlanika SAD-a u Republici Hrvatskoj; prof. dr. sc. Mary Magoulick (2006.), Georgia College, SAD i dr. Richard W. West (2006.), direktor muzeja Smithsonian Institucije – National Museum of the American Indian iz Washington D.C.-a, SAD – u organizaciji Američkog veleposlanstva u Zagrebu; Patsy Phillips (2010.), direktoricaMuzeja pri Institutu za umjetnost američkih Indijanaca u Santa Feu, SAD; doc. dr. sc. Tom Jones (2010.) sa Sveučilišta u Wisconsinu, Madison, SAD te redatelji Chris Eyre (SAD) i Neil Diamond (Kanada) – 2011., u organizaciji Hrvatsko-američkog društva; prof. dr. sc. Douglas Biber (2010.) i prof. dr. sc. Randi Reppen (2010.) s Northern Arizona University, SAD; prof. dr. sc. Linda Warley (2011.) sa Sveučilišta Waterloo u Kanadi; dr. sc. Thomas B. Byers (2012.) sa Sveučilišta u Louisvilleu, SAD; doc. dr. sc. Iva Polak (2012.) s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; prof. dr. sc. Vyvyan Evans (2012.), Bangor University, UK;  prof. dr. sc. Robert Sullivan (2012. i 2014.), Brown University, SAD, prof. dr. sc. Douglas Ambrose (2013.) s Hamilton Collegea u SAD-u te prof. dr. sc. Ryszard Wolny i doc. dr. sc. Stankomir Nicieja sa Sveučilišta Opole u Poljskoj.

Uz dugogodišnju suradnju s Britanskim savjetom i Veleposlanstvom SAD-a, naš Odsjek također surađuje i s Veleposlanstvom Australije u Zagrebu, Američkim kutkom Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, Kinematografima Osijek i raznim stručnim udrugama i društvima poput Hrvatskog udruženja za američke studije, Hrvatskog udruženja profesora engleskoga jezika, Hrvatskog filološkog društva, Hrvatsko-američkog društva te Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Razlličite aktivnosti poput projekcija filmova, predavanja gostujućih stranih predavača, doniranja knjižnične građe i distribucije nastavnih materijala te radionica i predavanja putem video konferencije neki su od oblika dosadašnje uspješne partnerske suradnje s ciljem obogaćenja sadržaja na pojedinim kolegijima Studija koju s ovim ustanovama i udrugama planiramo nastaviti i ubuduće.