Sanja Simel Pranjić

Ustanova Datum Zvanje
Filozofski fakultet Zagreb 2012. - 2018. Doktorica znanosti (dr.sc.-znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija)
Filozofski fakultet Osijek 2008. - 2010.

Magistra hrv.i jezika i  književnosti i magistra pedagogije

Filozofski fakultet Osijek 2005. - 2008.  Sveučilišna prvostupnica hrv. jezika i  književnosti i pedagogije
 1. Drugi kongres pedagoga Hrvatske: Pedagogija i kultura. Hrvatsko pedagogijsko društvo, Opatija, 2012. Izlaganje na skupu: Studentski prosvjedi i javne sfere.
 2. Međunarodna znanstvena konferencija „Didaktički izazovi“, Učiteljski fakultet u Osijeku, Slavonski Brod, 2012. Izlaganje na skupu: Kreativnost u nastavi hrvatskoga jezika.
 3. Sudjelovanje na 2nd Symposium of Social Sciences and Humanities PhD Students "Education, Culture and Society – Nowadays Challenges, 14.-17.10.2013., Wroclaw, Poljska. Izlaganje rada: Simel, S. (2013) Education for a positive self-image in a contemporary school.
 4. Održana radionica "Vrednovanje kreativnih uradaka učenika" u okviru stručnog usavršavanja za učitelje Likovne kulture i nastavnike stručnih predmeta iz područja Likovne umjetnosti i Vizualnih umjetnosti i dizajna, 23.8.2013. u I. Gimnaziji Osijek, te 30. 8.2013. u Osnovnoj školi sv. Ane u Osijeku.
 5. Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies 2014, PhD course „Positive Psychology and the Challenge of Diversity in Well-being Promotion“, 21-25. 7. 2014., Oslo, Norveška
 6. DANI FRANE PETRIĆA, Međunarodni interdisciplinarni simpozij „Perspektive filozofije“, Cres, Hrvatska, 22.–25. 9. 2013. Izlaganje na temu „Pozitivno usmjereni odgoj u visokoškolskoj nastavi“.
 7. Održana radionica "Kreativnost u odgojno-obrazovnom procesu" u okviru stručnog usavršavanja nastavnika u nastavničkim kompetencijama i ostalim vještinama na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 25. 3. 2014. i 8.4.2014.
 8. Sudjelovanje na XI. susretu pedagoga Hrvatske: „Pedagozi u odgoju i obrazovanju: osposobljavanje, kompetencije, djelovanje i usavršavanje, Osijek, 12.-15.10. 2014. U organizaciji Hrvatskog pedagogijskog društva.
 9. Sudjelovanje na 1. Međunarodnom znanstvenom i umjetničkom simpoziju o pedagogiji u umjetnosti. U organizaciji Umjetničke akademije u Osijeku; Agencije za odgoj i obrazovanje; HAZU Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku; Filozofskog fakulteta u Osijeku, Odsjek za pedagogiju; Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Osijek, 17. – 18. listopada 2014. Izlaganje rada: Simel, S.: Odgojna uloga nastavnika likovne kulture
 10. Sudjelovanje na Znanstvenoj konferenciji u okviru skupa "10. dani osnovne škole Splitsko-dalmatinske županije - Prema kvalitetnoj školi", 23., 24. i 25. travnja 2015. u Splitu. Izlaganje rada: "Pozitivna orijentacija u odgoju u pedagoškim časopisima".
 11. Sudjelovanje u organizaciji i uredništvu Zbornika sažetaka plenarnih izlaganja i priopćenja na znanstveno-stručnom skupu „Partnerstvo u odgoju i obrazovanju“ u organizaciji Odsjeka za pedagogiju; Osijek, 18. rujna 2015.
 12. Sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Special Treatment, u organizaciji Department of Psychology and Special Education of the Faculty of Child and Adult Education, University of Debrecen. Hajdúböszörmény, Mađarska, 3.12.2015. Izlaganje na temu „Gifted and talented education – opportunity for all“.
 13. Održano predavanje i radionica pod nazivom „Odgoj pozitivne slike o sebi kod učenika“ na Stručnom vijeću učitelja razredne nastave u OŠ kralja Tomislava Našice, 13.11.2015.
 14. Sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Globalne i lokalne perspektive pedagogije", održanoj 27-28. listopada 2016. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku (Organizacijski odbor)
 • Pedagogija (nastavnički smjer) (S)
 • Metodika odgoja (S)
 • Andragogija (S)
 • Komparativna pedagogija (S)
 • Razredni menadžment (P)
 • Sudjelovanje na projektu "Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja" (šifra projekta: 245-1221170-1063)
 • Action research project of the Pestalozzi Programme between September 2013 – September 2014 (Council of Europe)
 • Pozitivna pedagogija; pozitivna orijentacija u odgoju
 • Humanistička pedagogija; emocionalna pedagogija; odnos student-nastavnik
 • Visokoškolska pedagogija
 • Kvalitativna istraživanja; akcijska istraživanja
 •  Hrvatsko pedagogijsko društvo

 

 

 

 1. Buljubašić-Kuzmanović, V., Simel, S. (2010). Odnos univerzalnih i ponašajnih vrijednosti mladih. Školski vjesnik: časopis za pedagoška i školska pitanja, 59 (3), 363-386.
 2. Buljubašić-Kuzmanović, V., Špoljarić, I., Simel, S. (2010). Odnos između popularnosti i prijateljstva. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 23 (1), 91-108.
 3. Simel, S. (2011). Neformalno obrazovanje odraslih kao model obrazovanja. Andragoški glasnik - Glasilo Hrvatskog andragoškog društva, 15, 47-59.
 4. Simel, S. (2012). Studentski prosvjedi i javne sfere. U: Ljubetić, M., Zrilić, S. (ur.), Pedagogija i kultura II (str. 270-278). Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo.
 5. Bognar, B., i Simel, S. (2013). Filozofska polazišta pozitivne pedagogije. Metodički ogledi, 20(1), 137-168.
 6. Simel, S., Gazibara, S.. (2013). Kreativnost u nastavi Hrvatskoga jezika. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, 1 (29), 188-204.
 7. Simel, S. (2013). Education for a positive self-image in a contemporary school. Journal of Education, Culture and Society 2, 108-115.
 8. Simel, S. (2015). Stritweiser, B. (ur.) (2015). Internationalisation of Higher Education and Global Mobility. U: Hungarian Educational Research Journal 1, str. 1-4.
 9. Simel, S. (2016). Boris Jokić - Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils’ Attitudes and Perspectives. Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja, 54 (2), 189-193.
 10. Simel, S. (2016). Odgojna uloga nastavnika likovne kulture. U: B. Jerković, T. Škojo (ur), Zbornik radova s prvog međunarodnog znanstvenog i umjetničkog simpozija o pedagogiji u umjetnosti (str. 612-622). Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku.
 11. Simel, S., Bognar, B. (2017). Positive orientation to education and critical friendship. U B. Bognar, P. Mompoint-Gaillard (ur.), Creating an online community of action researchers (str. 149-170). Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 12. Simel, S. (2017). Pozitivna orijentacija u odgoju u pedagoškim časopisima. Školski vjesnik, 65, tematski broj, 133-143.

Konzultacije će se tijekom zimskog semestra 2018./2019. akademske godine održavati utorkom, od 10,00 do 11,30 sati u kabinetu 72a.