Emanuela Ham

2012. - 2014.

Magistra edukacije filozofije i magistra pedagogije

Diplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Osijeku

 

2009. - 2012.

Pedagog prvostupnik (baccalaurela) i sveučilišna prvostupnica (baccalaurela) filozofije

Preddiplomski studij filozofije i pedagogije

Filozofski fakultet u Osijeku

 

2005. - 2009.

Stručna prvostupnica (baccalaurela) predškolskog odgoja

Stručni studij Predškolski odgoj

Filozofski fakultet u Splitu

18.4.2018. sudjelovanje na Festivalu znanosti (radionica Nenasilje - otkriće ''neke nove'' djece).

 

21.11.2017. sudjelovanje na stručnoj konferenciji ''Izazovi zaštite djece na internetu'' u Osijeku, u organizaciji Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

8.11.2017. sudjelovanje u radionici ''Sustručnjačko praćenje i podrška'' u okviru programa stručnoga usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja.

5. i 6.10.2017. sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj konferenciji 11. Dani osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije Prema kvalitetnoj školi, znanstveni skup s međunarodnom suradnjom ''Od znanosti do učionice'' na Filozofskom fakultetu u Splitu (tema izlaganja: ''Od ideje održivosti do odgoja i obrazovanja za održivi razvoj'').

3.5.2017. sudjelovanje u radionici ''Planiranje i programiranje ishoda učenja'' u okviru programa stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja.

19.4.2017. sudjelovanje u radionici ''Instrumenti za praćenje i (samo)vrednovanje mentorskog odnosa i mentorskih procesa'' u okviru programa stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja.

 

7.11.2016. položen državni stručni ispit za stručnog suradnika pedagoga u osnovnom i srednjem školstvu.

2.9.2016. sudjelovanje na Međužupanijskom stručnom skupu za stručne suradnike pedagoge pripravnike, i do dvije godine staža, osnovnih i srednjih škola Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije na temu ''Unapređivanje rada stručnog suradnika pedagoga''.

31.8.2016. sudjelovanje na Međužupanijskom stručnom skupu za stručne suradnike pedagoge osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije na temu ''Šarolika slika potreba učenika - kako ju vide pedagozi?''.

1.7.2016. sudjelovanje na 3. županijskom stručnom vijeću stručnih suradnika pedagoga Osječko-baranjske županije.

25.4.2016. sudjelovanje na stručnom skupu ''Važnost pravovremene dijagnostike i rane intervencije kod osoba s poremećajem iz autističkog spektra'' u organizaciji Škole za osposobljavanje i obrazovanje ''Vinko Bek'', Osijek i Osječko-baranjske županije.

31.3.2016. sudjelovanje na 2. županijskom stručnom vijeću stručnih suradnika pedagoga Osječko-baranjske županije.

 

25.11.2015. sudjelovanje na stručnom usavršavanju, tema ''Učinkoviti preventivni programi''.

20. i 21.11.2015. sudjelovanje na stručnom simpoziju ''Individualizirani pristup u radu s djecom s autizmom i specifičnim teškoćama učenja'' u organizaciji Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i Hrvatske udruge za disleksiju.

4.11.2015. sudjelovanje na 1. županijskom stručnom vijeću stručnih suradnika pedagoga Osječko-baranjske županije.

18.9.2015. sudjelovanje s priopćenjem ''Pomoćnik u nastavi kao partner u odgoju i obrazovanju'' na znanstveno-stručnom skupu ''Partnerstvo u odgoju i obrazovanju'' u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Veljača 2015. program osposobljavanja za pomoćnika u nastavi za rad s djecom s poteškoćama u razvoju u trajanju od 30 školskih sati (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti). 

 

3.7.2014. sudjelovanje u radionici ''Nevidljiva slikovnica'' (Festival slikovnice ''Ovca u kutiji'').

8.5.2014. sudjelovanje na četvrtom studentskom filozofskom simpoziju ''Sveučilište, filozofija, obrazovne politike'' (tema izlaganja: ''Kant i pedagogija'').

 

17.5.2013. sudjelovanje na trećem studentskom filozofskom simpoziju ''Hrvatska filozofska baština'' (tema izlaganja: ''Stjepan Zimmerman: 'Filozofijska ideologija Tome Akvinskog' ''). Također, članica Organizacijskog odbora i predsjednica Programskog odbora simpozija.

 

5.5.2011. sudjelovanje na prvom studentskom filozofskom simpoziju ''Etičke teme'' (tema izlaganja: ''Etika i(li) vjeronauk u školi?'').

 

2008. - 2010. završena četiri stupnja tečaja Hrvatskog znakovnog jezika (Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba ''Dodir'').

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

 • Razredni menadžment (S)
 • Pedagoška praksa (V)
 • Odgoj za nenasilje i suradnju 1 (S)
 • Pedagogija ranog odgoja i obrazovanja (S)

2014. - 2015. Rad na Projektu H.2.2.04.-0022 (Europski socijalni fond i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) ''OSIgurajmo im JEdnaKost'' kao pomoćnik u nastavi.

 • Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj
 • Medijska pedagogija
 • Pedagogija slobodnog vremena
 • Socijalna pedagogija
 • Interkulturalna pedagogija
 • Obiteljska pedagogija
 • Pedagogija djece s teškoćama u razvoju

 

-

Prosinac 2014. - pohvala (cum laude) zbog uspjeha na diplomskim studiju filozofije (nastavnički smjer) i pedagogije (prosjek ocjena 4.950).

Svibanj 2013. - Rektorova nagrada za izvrstan seminarski rad pod nazivom: ''Mediji i kulturološki imperijalizam'' iz kolegija Medijska pedagogija.

-