Iva Mudrinić

2013. - 2016.
  
Magistra pedagogije i magistra edukacije povijesti (nastavnički smjer)

Sveučilišni diplomski dvopredmetni studij pedagogije i povijesti (nastavnički smjer)

Filozofski fakultet u Osijeku


2010. - 2013.  

Sveučilišna prvostupnica pedagogije i povijesti

Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij pedagogije i povijesti

Filozofski fakultet u Osijeku

2017.

  • sudjelovanje u radionici ''Planiranje i programiranje ishoda učenja'' u okviru programa stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja
  • sudjelovanje u radionicama ''Instrumenti za praćenje i (samo)vrednovanje mentorskog odnosa i mentorskih procesa'', "Uloge i zadaće mentora" te "Tradicionalni i suvremeni pristupi mentorstvu" u okviru programa stručnog usavršavanja nastavnog i nenastavnog osoblja
  • sudjelovanje na Županijskom stručnom vijeću pedagoga osnovnih škola Osječko-baranjske županije

2016.

  • sudjelovanje na Županijskom stručnom vijeću preventivnih programa Osječko-baranjske županije i socijalnih pedagoga
  • izlaganje na Županijskom stručnom vijeću učitelja povijesti osnovnih škola Osječko-baranjske županije – Predstavljanje provedbe pilot-projekta „Pustolovna Tvrđa – potraga za blagom“
  • suautor i voditelj pilot-projekta „Pustolovna Tvrđa – potraga za blagom“ u suorganizaciji  Agencije za obnovu osječke Tvrđe i TZ Grada Osijeka pod pokroviteljstvom Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije (radionice za učenike osnovnih škola)
  • student organizator na Znanstveno – stručnom skupu “Partnerstvo u odgoju i obrazovanju” u organizaciji Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku – poslovi organiziranja i ostvarivanja skupa
  • uređivanje sedmog broja časopisa Essehist, časopisa studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti s Filozofskog fakulteta u Osijeku

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini 2017./2018.:

Suvremeno djetinjstvo (S)
Didaktika (S)
Pedagoška praksa

-

Socijalna pedagogija, pedagogija slobodnog vremena, poremećaji i rizična ponašanja djece i mladih, pedagogija adolescencije

-

-

Livazović, G., Mudrinić, I. (2017). Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i ponašanja povezana s poremećajima u prehrani adolescenata. Kriminologija i socijalna integracija, 25(1), 71-89.