Nemanja Spasenovski

Ustanova

Datum

Zvanje

Filozofski fakultet u Osijeku 2015. - 2017. magistar pedagogije i edukacije povijesti
Filozofski fakultet u Osijeku 2012. - 2015. sveučilišni prvostupnik pedagogije i povijest

 

-

  • Pedagogija (nastavnički studiji) (Seminarska nastava)

-

  • Suvremeni sociopedagoški aspekti istraživanja djece i mladih
  • Kritička pedagogija i njen povijesni razvoj te aktualnost
  • Povijesni razvoj ideje odgoja i filozofija odgoja
  • Opća pedagogija
  • Pedagoška antropologija
  • Pedagogija obespravljenih
  • Izvanstandardni programi za rad s djecom i mladima
  • Korištenje modernih informacijskih tehnologija u procesu obrazovanja djece i mladih
  • Utjecaj društvenih mreža na svijest i ponašanje mlade generacije

-

-

-