Branko Bognar

Ustanova

Datum (od-do)

Zvanje

Filozofski fakultet u Zagrebu

2005. - 2008.

Doktor znanosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1998. - 2003.

Magistar znanosti

Filozofski fakultet u Zagrebu

1991. - 1994. 

Profesor pedagogije

Pedagoški fakultet u Osijeku

1985. - 1987.

Učitelj razredne nastave

 

Sudjelovao u usavršavanju u okviru Pestalozzi programa Vijeća Europe

 • Pestalozzi temeljna znanja, vještine i stavovi za sve učitelje (Pestalozzi core knowledge, skills and attitudes for all teachers), modul A ostvaren od 12. do 15. listopada 2010. godine u Strasbourgu, Francuska, modul B ostvaren od 11. do 13. svibnja 2011. godine u Larnaci, Cipar
 • Ljetna škola "Promoviranje sudjelovanja" (Promoting Participation) održana od 29 lipnja do 6 srpnja 2014. godine u Bad Wildbadu, Njemačka

Na Odsjeku za pedagogiju trenutno vodi sljedeće kolegije:

 • Teorije odgoja (1. godina preddiplomskog studija)
 • Teorija obrazovnih sustava (2. godina preddiplomskog studija)
 • Metodologija II (2. godina preddiplomskog studija)
 • Metodika odgoja (1. godina diplomskog studija)

Stručni projekt:

 • Mreža zajednica učenja
 • Projekt "Nova škola"

Sudjelovao je kao voditelj pedagoških radionica na dvije „Škole mira“ u Mrkoplju (kolovoz, 1997. i 1998. godine). Surađivao je sa Zajednicom tehničke kulture u Slavonskom Brodu u projektima informatičkog obrazovanja učenika i nastavnika. U suradnji sa Sveučilištem Jonkoping iz Švedske i nevladine organizacije Forum MNE Crna Gora vodio je dva jednotjedna bloka osposobljavanja (prosinac 2006. i veljača 2007.) u okviru sveučilišnog programa „Liderstvo i razvojni rad s mladima u zajednici“ u Ulcinju. Vodio je projekt edukacije praktičara za preuzimanje uloge akcijskih istraživača u okviru Pestalozzi programa Vijeća Europe. U veljači 2014. godine je zajedno s Maricom Zovko vodio osposobljavanja učitelja i stručnih suradnika za ostvarivanje akcijskih istraživanja u Podgorici, Crna Gora. Stručni skup je održan u organizaciji British Councila. Sljedeće godine je pak sudjelovao u vođenju radionica za predstavnike Pestalozzi programa Vijeća Europe u Strasbourgu.

Znanstveni projekti:

 • Bio je istraživač na projektu „Razvitak Hrvatske između autopoiesisa i alopiesisa“ (glavni istraživač prof. dr. sc. Ante Lauc - http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1), financiranje MZOŠ.
 • Na projektu „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja“ (245-1221170-1063) koji je trajao od 2007. do 2014. godine, bio je istraživač, a kasnije i voditelj (http://zprojekti.mzos.hr/page.aspx?pid=6&lid=1), financiranje MZOŠ.
 • Akcijsko istraživački projekt Pestalozzi programa (Action research project of the Pestalozzi Programme), ostvaren između rujna 2013. godine i rujna 2014. godine. Projekt je financirao Pestalozzi program Vijeća Europe

Uži interes znanstveno-istraživačkog djelovanja obuhvaća mogućnost ostvarivanja promjena u školskom kontekstu. Posebno nastoji istražiti i afirmirati akcijska istraživanja u praksi učitelja i stručnih suradnika na svim razinama odgojno-obrazovnog sustava. Uz to se bavi  mogućnošću primjene elektroničkog učenja u stručnom usavršavanju učitelja i stručnih suradnika te mogućnošću poticanja kreativnosti učenika, studenata i učitelja. Za potrebe kolegija koje vodi na Odsjeku za pedagogiju uredio je sustav za elektroničko učenje moodle. Poseban naglasak stavlja na poticanje stvaralaštva u stručnom usavršavanju učitelja i u nastavi što je posebno došlo do izražaja u okviru znanstvenog projekta „Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja.“

Predsjednik je Upravnog odbora Udruge Mreža zajednica učenja (http://mzu.hr).

Nagrada Grada Slavonskog Broda

Popis objavljenih radova dostupan je na https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=265811