Zlatko Miliša

Ustanova

Datum (od-do)

Zvanje

Filozofski fakultet u Sarajevu

1997.- danas

Doktor znanosti

Pedagoški fakultet u Rijeci

1988.- 1997. 

Magistar znanosti

Filozofski fakultet u Zadru

1982.- 1988.

Dipl. pedagog, dipl. sociolog

 Sudjelovanje na  međunarodnim znanstvenim skupovima:

 1. "Strategies of Educational Reform in South East Europe Countries", 8.-10. lipnja 2000. godine, Bled, Slovenija.
 2. "Relationship of pedagogical theory and pedagogic practice", međunarodni znanstveni skup s publiciranim Zbornikom radova, a naziv izlaganja je isti kao i objavljenog članka: Demokratske vrijednosti između teorije i prakse odgoja, 18. i 19. travnja 2002. godine, Crikvenica.
 3. "Stability Pact for South Eastern Europe - Institut -'Internacionale Zusammenarbeit', Izlaganje je prevedeno i objavljeno pod naslovom Utjecaj medija na vrijednosti mlade generacije u pedagogijskom časopisu Obrazovanje odraslih, br. 2., 2002. Bjelašnica, 9. – 11. svibnja 2002.
 4. Prva Jadranska konferencija o ovisnosti: Liječenje, smanjenje štete i rehabilitacija, Milišin člnanak je bio dio međunarodnog programa pod nazivom Working values and satisfaction by life of drug addicts at therapeutic communities, u: Miliša, Z. i Brajević-Gizdić, I. (2003), Working values and satisfaction by life of drug addicts at therapeutic communities, Poreč - Piran, od 21. - 23. svibnja 2003. godine.
 5. Međunarodna konferencija pod naslovom "Škola bez droga" kao član organizacijskog Odbora skupa te predavač s izlaganjem Dokoličarenje i ovisnost, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Višnjanu 10. i 11. prosinca 2004.
 6. Međunarodni znanstveno - stručni skup "Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju," 20. i 21. svibnja u Zadru 2005. godine. Na skupu je sudjelovao s plenarnim izlaganjem Suvremeno poimanje odgojnih vrijednosti i HNOS.
 7. Na međunarodnom znanstvenom skupu u Medulinu 10. listopada 2005. god. je držao plenarno izlaganje s temom Mediji - komunikacijski izazovi u odgoju. Međunarodni skup je imao naziv "Novi komunikacijski izazovi u odgoju i obrazovanju."
 8. Na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droga" od 20.-23. listopada 2005., bio je članom organizacijskog odbora i moderator dvaju okruglih stolova. Na istom skupu je imao izlaganje a koje je u obliku sažetka izdano u posebnoj publikaciji na temu Od prevencije do resocijalizacije - u Zborniku sažetaka "Toward EU drug strategy," Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2000, str. 40-42.
 9. Na međunarodnom znanstvenom skupu Kraljski Dalmatin – 2000 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu (pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa), u Zadru od 12. i 13. srpnja 2006. godine imao je plenarno izlaganje pod nazivom Uloga tiskovina u destigmatizaciji ovisnosti, (u Zborniku radova Kraljski Dalmatin - 2000 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu, Sveučilište u Zadru, Odjel za informatologiju i komunikologiju, Zadar, 2007).
 10. Sudjelovao na međunarodnom simpoziju "How to organize a successful and coordinated implementation of the politics for combating narcotic drug abuse on the national and local level?" (Kako organizirati suradnju i koordinaciju na vertikalnoj razini nacionalnih i lokalnih nositelja aktivnosti suzbijanja zlouporabe opojnih droga u cilju jačanja uloge tretmana usmjerenih na prevenciju i preventivnih programa?), održanom u Zagrebu 24. i 25.  rujna 2007. godine. Na skupu su sudjelovali znanstvenici iz Njemačke, Poljske i Hrvatske. Z. Miliša je govorio na skupu o implementaciji programa primarne prevencije u Zadarskoj županiji.
 11. U organizaciji International Center for Education of Journalists, a u okviru Tempus projekta održao uvodno izlaganje na skupu znanstvenika iz više država u Novinarskom domu u Zagrebu, 20. lipnja 2008. godine pod nazivom Djeca i medijske manipulacije.
 12. Sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu u Mostaru od 16. do 18. listopada 2008. "Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja" s izlaganjem Mediji kao manipulatori - kontroverze novih medija
 13. Sudjelovao na znanstvenom skupu "Korijeni i perspektive visokog obrazovanja u Hercegovini" s izlaganjem i potom objavljenim radom u suautorstvu s prof. dr. Slavenom Leticom Od skepticizma do studentskih prosvjeda nekad i danas, Mostar, 22. svibnja 2009.
 14. Na znanstvenom skupu eksperata za studentske prosvjede 12. i 13. kolovoza 2009. godine u Berlinu, a po pozivu njemačke ministrice za znanost i obrazovanje prof. dr. Annette Schavan, aplicirao rad s temom Studenten Protesten: Pravention und Ratschlage ("Studentske demostracije: prevencija i savjeti"). Na skupu je sedamnaest znanstvenika imalo izaganje, a svi su objavljeni u posebnoj publikaciji pod nazivom Studenten Demonstrationen: Bundesbildungministerin prof. dr. Annette Schavan (CDU) äußert Verständnis fur einige Forderungen der demonstrierenden Studenten- Annerkenung, Situationen, Ursachen, Perspektiven, Konzepte und Vorschlag a između ostalih i članak Z. Miliše pod nazivom Vom Skeptizismus zu den Studentendemonstrationen: damals und heute (od 24. do 52. str.); Izdavač: Informedia GmbH Multimediaagentur i Bringe Informationstechnik GmbH, Stuttgart& Karlsruhe, prosinac 2009. godine pod Ust-IdNr: DE165396766.
 15. Sudjelovao na međunarodnom, međureligijskom i interdisciplinarnom simpoziju "Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi" s predavanjem Implicazioni anarhchiche dei simboli nella cultura contemporanea nell'educazione e nelle proteste studentesche. Simpozij je održan 8. i 9. studenog 2014. u Zagrebu.
 16. Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Osijeku (na Filozofskom fakultetu) pod nazivom "Globalne i lokalne perspektive pedagogije" (27. i 28. listopada 2016. godine) bio jedan od moderatora te izlagač rada s naslovom: Teleolološke poveznice vrijednosti i (ciljeva) odgoja.

 

      Domaći znanstveni skupovi:

 1. "Aktualni problemi prirodnih znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj", stručno – znanstvena konferencija (u organizaciji HAZU) 3. travnja 2001. godine, Zagreb.
 2. Sudionik skupa znanstvenika iz Hrvatske na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu "Pedagogijska znanost: novi razvoji i izazovi", 18. listopada 2002. Miliša je imao izlaganje Poticajni primjeri suradnje znanstvenika u Hrvatskoj.
 3. "Stanje i perspektive ovisnosti u RH" - međunarodni znanstveni skup. Miliša je imao plenarno izlaganje Koncepcijske razlike i sukobi stručnjaka u borbi protiv ovisnosti, 6. veljače 2004., Višnjan.
 4. "Borba protiv droge - borba za zdravu obitelj." Na skupu je sudjelovao s plenarnim predavanjem Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom ovisnika u terapijskim zajednicama, Pula, 19.-22. rujna 2004.
 5. Međunarodna konferencija pod naslovom "Škola bez droga" kao član organizacijskog Odbora skupa te predavač s izlaganjem Dokoličarenje i ovisnost, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Višnjanu 10. i 11. prosinca 2004.
 6. Na Četvrtom susretu pedagoga Hrvatske u Dubrovniku (od 5. - 7. travnja 2006.) na znanstveno - stručnom skupu "Odgoj i socijalizacija, sadržaji i modeli" je održao jedno od uvodnih predavanja Rehabilitacija i resocijalizacija bivših ovisnika.
 7. Na poziv Organizacijskog i Programskog odbora Zavoda za pedagogiju Filozofskog fakulteta iz Zagreba sudjelovao na znanstvenom okruglom stolu "Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma" u Trakošćanu, 30. lipnja 2007.
 8. Na sedmom znanstveno-stručnom skupu pedagoga "Profesionalne kompetencije pedagoga u kurikulumu suvremenog odgoja i obrazovanja" u Opatiji od 11. do 13. svibnja 2008. imao uvodno izlaganje na temu Medijske kompetencije.
 9. Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droga", od 20.-23. listopada 2005., bio je članom organizacijskog odbora i moderator dvaju okruglih stolova. Na skupu je imao izlaganje a koje je u obliku sažetaka izdano u posebnoj publikaciji na temu Od prevencije do resocijalizacije - u Zborniku sažetaka Toward EU drug strategy, Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2005., str. 40-42.
 10. Na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u Medulinu 10. listopada 2005. god. je držao plenarno izlaganje s temom Mediji- komunikacijski izazovi u odgoju. Međunarodni skup je imao naziv "Novi komunikacijski izazovi u odgoju i obrazovanju."
 11. Sudionik i član organizacijskog i programskog odbora Međunarodne znanstvene i stručne konferencije "Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droga", od 20.-22. listopada 2005. godine.
 12. Međunarodni znanstveno-stručni skup "Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju", 20. i 21. svibnja u Zadru 2005. godine. Na skupu je Z. Miliša sudjelovao s plenarnim izlaganjem Suvremeno poimanje odgojnih vrijednosti i HNOS.
 13. Na poziv predsjednika Hrvatskog psihijatrijskog društva, dr. Vlade Jukića i predsjednice udruge za logoterapiju Cvijete Pahljine sudjelovao na simpoziju u Zagrebu 13. lipnja 2014. pod nazivom "Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo" s izlaganjem Što južnije to svjetlije
 14. Sudjelovao s plenarnim izlaganjem s temom "Umreženi usamljenici" na V. znanstveno-stručnom skupu posvećenom e-nasilju "Izazovi proučavanja i preveniranja nasilja", Filozofski fakultet Osijeku, od 26. – 29. studenog 2014.

 

Priopćenja ili izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima:

 

 1. "Relationship of pedagogical theory and pedagogic practice", međunarodni znanstveni skup s publiciranim Zbornikom radova, a naziv izlaganja  Zlatka Miiliše je Demokratske vrijednosti između teorije i prakse odgoja, 18. i 19. travnja 2002. godine, Crikvenica.
 2. "Stability Pact for South Eastern Europe – Institut - 'Internacionale Zusammenarbeit', izlaganje Z. Miliše je objavljeno pod naslovom "Utjecaj medija na vrijednosti mlade generacije" u pedagogijskom časopisu Obrazovanje odraslih, br. 2., 2002. Bjelašnica, 9. – 11. svibnja 2002.
 3. Međunarodna znanstvena konferencija o ovisnosti "Liječenje, smanjenje štete i rehabilitacija", a Zlatko Miliša je imao izlaganje Radne vrijednosti i zadovoljstvo životom u terapijskim zajednicama, a potom je prošireni rad objavljen u suautorstvu u slovenskom časopisu: Miliša, Z. i Brajević-Gizdić, I. (2003), Working values and satisfaction by life of drug addicts at therapeutic communities, Odvisnosti - Addictions - Zavisnosti, Vol. IV, No. 1-2., str. 46-49., Slovenija
 4. Međunarodna konferencija pod naslovom "Škola bez droga" s izlaganjem Dokoličarenje i ovisnost, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u Višnjanu 10. i 11. prosinca 2004.
 5. Na međunarodnom znanstvenom skupu u Medulinu 10. listopada 2005. god. je držao plenarno izlaganje s temom Mediji - komunikacijski izazovi u odgoju. Međunarodni skup je imao naziv "Novi komunikacijski izazovi u odgoju i obrazovanju."
 6. Na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Prema EU strategiji suzbijanja zlouporabe droga" od 20.-23. listopada 2005. Na istom skupu je imao izlaganje Od prevencije do resocijalizacije - u Zborniku sažetaka "Toward EU drug strategy," Hrvatsko futurološko društvo, Rijeka, 2000.
 7. Na međunarodnom znanstvenom skupu Kraljski Dalmatin - 2000 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu (pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa) u Zadru od 12. i 13. srpnja 2006. godine imao je plenarno izlaganje pod nazivom Uloga tiskovina u destigmatizaciji ovisnosti, (rad Zlatka Miliše je objavljen u Zborniku radova Kraljski Dalmatin - 2000 godina zadarskog i hrvatskog novinarstva u europskom kontekstu, Sveučilište u Zadru, Odjel za informatologiju i komunikologiju, Zadar, 2007).
 8. Sudjelovao na međunarodnom znanstvenom skupu u Mostaru od 16. do 18. listopada 2008. "Kontroverze suvremene pedagogije i praksa odgoja i obrazovanja" s izlaganjem Mediji kao manipulatori - kontroverze novih medija
 9. Na znanstvenom skupu eksperata za studentske prosvjede 12. i 13. kolovoza 2009. godine u Berlinu, a po pozivu njemačke ministrice za znanost i obrazovanje prof. dr. Annette Schavan, aplicirao rad s temom Studenten Protesten: Pravention und Ratschlage ("Studentske demostracije: prevencija i savjeti"). Na skupu je sedamnaest znanstvenika imalo izaganje, a svi su objavljeni u posebnoj publikaciji Studenten Demonstrationen: Bundesbildungministerin prof. dr. Annette Schavan (CDU) äußert Verständnis fur einige Forderungen der demonstrierenden Studenten- Annerkenung, Situationen, Ursachen, Perspektiven, Konzepte und Vorschlag a između ostalih i članak Z. Miliše pod nazivom Vom Skeptizismus zu den Studentendemonstrationen: damals und heute (od 24. do 52. str.); Izdavač: Informedia GmbH Multimediaagentur i Bringe Informationstechnik GmbH, Stuttgart& Karlsruhe, prosinac 2009. godine pod Ust-IdNr: DE165396766.
 10. Sudjelovao s plenarnim izlaganjem na temu "Umreženi usamljenici" na V. znanstveno-stručnom skupu posvećenom e-nasilju "Izazovi proučavanja i preveniranja nasilja", Filozofski fakultet Osijeku, od 26. – 29. studenog 2014.
 11. Sudjelovao na međunarodnom simpoziju "Novi religiozni pokreti, sekte i kultovi" s predavanjem Implicazioni anarhchiche dei simboli nella cultura contemporanea nell'educazione e nelle proteste studentesche. Simpozij je održan 8. i 9. studenog 2014. u Zagrebu.
 12. Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji u Osijeku (na Filozofskom fakultetu) pod nazivom "Globalne i lokalne perspektive pedagogije" (27. i 28. listopada 2016. godine) bio jedan od moderatora te izlagač rada s naslovom: Teleolološke poveznice vrijednosti i (ciljeva) odgoja
 13. Izlaganje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke" u Brčkom, Bosna i Hercegovina, 13. travnja 2018. godine, rada pod nazivom: Kako se Bolonjom kompromitiraju društvene znanosti i potire kritičko mišljenje. Rad objavljen u zborniku(izvorni znanstveni rad)

Zlatko Miliša je započeo nastavnu djelatnost od 1983. godine na Filozofskom Fakultetu u Zadru. Od implementacije Bolonjskog procesa realizira nastavu iz kolegija: Obrazovne politike, Odgoj i vrijednosti, Obrazovanje i društvo, Pedagogija rada i Medijska pedagogija, (za koje je izradio nastavne programe). Sukladno zahtjevima Bolonjskog procesa sudjelovao je u izmjenama plana i programa sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija pedagogije Sveučilišta u Zadru, koji je 2009. godine usvojio Senat Sveučilišta u Zadru.  Bio je voditelj kolegija Opća pedagogija u dopunskom pedagoško-psihološkom obrazovanju Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru.

Od studenog 2012. godine je zaposlen na Filozofskom fakultetu u Osijeku na Odsjeku za pedagogiju. Angažiran je, pored redovite nastave, na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje, na kolegijima Suvremena kultura škole i Opća pedagogija. Od 1. listopada 2014. do 1. listopada 2016. bio je šef katedre za pedagogiju pri Odsjeku za pedagogiju. Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 27. listopada 2016. imenuje ga članom Povjerenstva za izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju. Na poslijediplomskim razinama izradio je syllabuse za obvezne i izborne kolegije.

Od 1. lipnja 2014. do lipnja 2017. na Filozofskom fakultetu u Osijeku član je Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija i kultura suvremene škole, a od akademske 2014/15. godine na istom studiju nositelj je kolegija Informatička i medijska kultura u školi.

Po pozivu održao predavanje na Sveučilištu u Guttenbergu na temu Odgoj i manipulacija u sklopu projekta ''Odgoj, vrijednosti i medijska manipulacija'', gdje je predavanje održala i znanstvena novakinja na istom projektu Mirela Tolić na temu Medijska analiza problema ovisnosti u Hrvatskoj (Erzhieung, Werte und Medienmanipulation und Medienanalyse in der Forschung zu Suchterkrankung), 6. prosinca 2007. godine, Mainz, Njemačka.

Bio je mentorom na više od osamdeset završnih i diplomskih radova, članom povjerenstava kod obrane desetak magistarskih i doktorskih disertacija, mentorom za magistarski rad, komentorom dviju doktorskih disertacija Sveučilišta u Zadru, mentorom triju kandidatkinja na poslijediplomskom doktorskom studiju na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, (od kojih je jedna doktorirala u svibnju 2013.), mentorom dviju polaznica doktorskog studija pedagogije Filozofskog fakulteta u Osijeku, te mentorom dvojici polaznika interdisciplinarnog poslijediplomskog doktorskog studija Kulturologije Sveučilišta u Osijeku. Objavio je sedam članaka u znanstvenim časopisima u suautorstvu sa studentima pedagogije (a kojima je bio mentorom na studiju pedagogije). Objavio je tri znanstvena rada u suautorstvu s doktorandima, a kojima je mentor na poslijediplomskom doktorskom studiju. U suautorstvu ima jedan objavljen znanstveni članak i znanstvenu monografiju s docenticom Tolić, a kojoj je bio mentorom doktorske disertacije.

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša je od akademske 2012./2013. do 2015./2016. godine u svojstvu nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog prostora izvodio nastavu na Filozofskom fakultetu Osijek te ima ukupn 1005 norma sati prema potvrdi Filozofskog fakulteta – KLASA 034-04/16-05/87, URBROJ: 2158-83-09-16-1 od 2. prosinca 2016.

Prof.  dr.  sc. Zlatko Miliša ima pozitivno ocijenjenu studentsku anketu na temelju rezultata jedinstvene studentske ankete provedene u akademskoj 2015/16. godini na Filozofskom fakultetu s prosječnom ocjenom 4.35.

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Srossmayera u Osijeku od 7. ožujka 2017. potvrđuje se u izbor redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog pordučja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane opća pedgogija na Fiozofskom fakultetu u sastavu Sveučiliša u Osijeku.

Od akademske 2017/18. godine je angažiran na Stručnom upavnom studiju Pravnog fakulteta u Osijeku kao vanjski suradnik iz kolegija Osnove sociologije za redovite i izvanredne studente.

Od 1. listopada 2014. do 1. listopada 2016. bio voditelj katedre za Pedagogiju pri Odsjeku za pedagogiju. Na istoj funkciji je od lipnja 2017. do danas.

 

Voditelj  znanstveno-istraživačkog projekta (2):

Samostalni istraživač i voditelj projekta Rad - odgojna vrijednost u komunama za ovisnike (Šifra projekta 007004), od srpnja 2002. do kolovoza 2005. godine.

Samostalni istraživač i voditelj projekta Odgoj, vrijednosti i medijska manipulacija (Šifra projekta 269-2692634-2445) od prosinca 2006. do prosinca 2009. godine. Odlukom resornog ministarstva od listopada 2007. godine na projektu dobiva znanstvenu novakinju - Mirelu Tolić.

 

Suradnik u znanstveno-istraživačkim projektima (7):

 

Struktura i razvoj sposobnosti ličnosti, vrijednosnog sustava i socijalizacije u odgojno-obrazovnom procesu, interni koordinator za Filozofski fakultet u Zadru - prof. dr. sc. Tomislav Grgin, 1986 do 1988. godine.

Kritička analiza teorijskih i metodoloških osnova znanosti o odgoju, koordinator prof. dr. sc. Vladimir Mužić, 1988 do 1990. godine.

Postsocijalizam i društvene promjene u Hrvatskoj, koordinator prof. dr. sc. Ante Ćović, 1990. do 1992. godine.

Povijesni slom i sklop komunizma, koordinator prof. dr. sc. Ante Ćović, 1993.-1995.

Prevencija zlouporabe droga odgojem, koordinatorica prof. dr. sc. Zora Itković, 1996. do 1999. godine.

Koordinator svih istraživačkih grupa Prosvjetnog vijeća Ministarstva prosvjete i športa od svibnja do rujna 2001. godine.

Konzultant u projektu prof. dr. sc. Vladimira Mužića "Metodički prijenos znanstvenog supstrata u demokratskoj školi" za razdoblje od 2003. do 2006. godine.

 • Opća pedagogija
 • Medijska pedagogija
 • Pedagogija rada
 • Sociologija obrazovanja
 • Potrebe i preferencije djece i mladih
 • Nasilje nad i među mladima
 • Anarhizam i prosvjedi mlade generacije
 • Izvanškolske aktivnosti
 • Odgoj za demokraciju
 • Preventivni programi - kako do medijskih kompetencija?
 • 1996. - 1998. godine član uredništva pedagogijskog časopisa Metodički ogledi.
 • 2004.-2010. godine glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Acta Iadertina Sveučilišta u Zadru (Odjela za filozofiju, sociologiju i pedagogiju).
 • Svibanj 2009. godine član je uredništva pedagogijskog časopisa Pedagogijska istraživanja. Prosinac 2010. do danas član uredništva Medianala - međunarodnog znanstvenog časopisa za medije, novinarstvo, masovno komuniciranje, odnose s javnostima i kulturu društva. Oba časopisa imaju međunarodno uredništvo.
 • Glavni urednik Vjesnika Ministarstva prosvjete i športa u katalogu "Program natjecanja, susreta i smotri izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama za 2001. godinu RH".
 • U 2001. godini bio je glavni urednik Kataloga stručnih skupova Zavoda za unapređivanje školstva RH.  Zlatko Miliša, (Editor in Chief), Croatia Education System, Ministry of Education and Sport/ Institute for Educational Development.
 • 2000. godine glavni i odgovorni urednik Izvješća o hrvatskom školstvu, Zavod za unapređivanje školstva.

Više:

 • 2000.-2001. Ministarstvo prosvjete i športa; pomoćnik ministra; ravnatelj Zavoda za školstvo
 • 2003.-2005. - član Izdavačkog odbora Sveučilišta u Zadru
 • 2005.-2007. - član Senata Sveučilišta u Zadru
 • 2005.-2007. - zamjenik predsjednice Povjerenstva za zdravstveni odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH
 • Od 2006. član GMK-a (Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur- Društvo za medije i komunikacijsku kulturu) sa sjedištem u Bielefeldu
 • 2007.- 2009. - član Povjerenstva za promicanje kvalitete obrazovanja Sveučilišta u Zadru
 • 2007.-2011. predsjednik Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Zadru
 • 2007.-2011. pročelnik Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru
 • 2008.-2012. voditelj katedre za Sustavnu pedagogiju Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru
 • Listopad 2014.- listopad 2016. šef katedre za Pedagogiju pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • Od prosinca 2014. do danas član Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja Filozofskog fakuletta u Osijeku
 • 1997.- 1999. Poglavarstvo grada Zadra; član poglavarstva, resor Izvanstandardni program odgoja i obrazovanja
 • vanjski član UNESCO-vog odbora za odgoj i obrazovanje
 • 2001.-2004. - Član Upravnog vijeća Narodnog muzeja Zada
 • 2003.-2012. – član Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Ugljan
 • 2008.-2010. Zadarska županija; član poglavarstva zadužen za društvene djelatnosti i resor kulture
 • 2008.-2012. Dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva
 • Od prosinca 2014.-  član Fakultetskog odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja.
 • Od listopada 2016.- član povjerenstva za izmjene i dopune studijskog programa poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologije sa smjerovima: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, Informacija i komunikacija u kulturi i Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju- odlukom Vijeća Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 • Dobitnik priznanja Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru za "najprofesora" akademske 1999./2000. godine.
 • Dobitnik zahvale za izraziti doprinos u organizaciji Prvog susreta kvalitetnih škola u Rijeci 2000. god i zahvale za izraziti doprinos u rješavanju temeljnih problema pomorskog školstva u Hrvata - 2002. god.
 • Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije od 9. travnja 2010. godine dobitnik je Godišnje nagrade iz područja znanosti i programa poticanja izvanškolskih aktivnosti djece i mladih.
 • Dobitnik godišnje državne nagrade Ivan Filipović iz područja visokog školstva 2009. godine.

Popis svih radova vidljiv je na CROSBI-ju.

Surađivao je i/ili pisao (kolumne) za Vjesnik, Vijenac, Hrvatsko slovo, Fokus, Zadarski list, Zadarski regional, Slobodnu Dalmaciju, Glas koncila, Hrvatski list, Glas Slavonije, Školske novine te za nekoliko internetskih portala.

Od lipnja 2011. do lipnja 2012. imao je stalnu kolumnu na internetskom portalu Dnevno. hr.

Od rujna 2015. do listopada 2017 bio je  stalni  kolumnist portala Hrvatskog kulturnog vijeća.

Ima preko stotinjak objavljenih članaka za stručne časopise i listove za mlade. Često gostuje na okruglim stolovima, tribinama, stručnim seminarima, medijima, školama i civilnom sektoru. Imao je preko tri stotine razgovora i/li izjava o aktualnim pitanjima iz oblasti školstva, znanosti, problema i potreba mladih za brojne tiskovine i druge medije.

Davao je komentare ili bio sudionikom na svim važnijim obrazovnim i informativnim emisijama HTV-a: Znakovi vremena, Latinica, Indeks, Puls Hrvatske, Hrvatska uživo, Znanstvena sučeljavanja, Riječ i život, Među nama, Dobro jutro Hrvatska, Dnevnik HRT-a, Lica nacije, Paravan, Puls Hrvatske, 8. kat, Tema dana, dnevnik TV Nove ...

Od 25. rujna 2008. do svibnja 2009. je bio stalni komentator aktualnih pitanja iz oblasti školstva i znanosti u emisiji Indeks (II. program HTV-a).

Od studenog 2014. do srpnja 2015. je bio stalni komentator Slavonske televizije "Problem je u glavi".