Renata Jukić

Ustanova

Datum

Zvanje

Filozofski fakultet u Zagrebu

Odsjek za pedagogiju

2009. - 2013.

Doktorica znanosti (dr.sc.-znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija)

Filozofski fakultet u Zagrebu

Odsjek za pedagogiju

2001. – 2005.

Magistrica znanosti (mr.sc. - znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija)

Pedagoški fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

1990. – 1996.

Profesorica biologije i kemije

 • Seminar za preventivni program “Za sigurno i poticajno okruženje u školama: Stop nasilju među djecom” (koordinatorica projekta), Zagreb: UNICEF, 2010.
 • Studijski boravak u Kopenhagenu, stručni posjet gimnaziji “Niels Steensens” (01.-07. listopada 2009.)
 • Tečaj IT and Menagement (grafički design, 60 sati), Osijek: Ivora, 2007.
 • Pohađala i položila mnoge tečajeve za nastavnike: Projektna nastava,  Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, Terenska nastava, ECDL tečaj...  (2001.-2008.)

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

 • Teorije kurikuluma – seminar
 • Komparativna pedagogija – predavanja i seminar
 • Andragogija – seminar
 • Didaktika – seminar
 • „Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi“ (voditelj: prof.dr.sc. V. Previšić, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • Didaktika
 • Pedagogija adolescencije
 • Ekološki odgoj i obrazovanje
 • Hrvatsko pedagogijsko društvo