Mirela Müller

Ustanova

Datum (od-do)

Zvanje

Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, (dvopredmetni studij: A1: Pedagogija i A2: Njemački jezik i književnost)

2002.-2007.

Profesor pedagogije te njemačkog jezika i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski sveučilišni doktorski znanstveni studij Pedagogije

2007.-20013.

Doktor znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana socijalna pedagogija

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Vladin Ureda za suzbijanje i zlouporabu droge, CARDS, Move- motivacijska intervencija, 2007.
 • Johannes-Guttenberg Sveučilište u Mainzu, Institut za medijsku pedagogiju; Konzepte der Medienpädagogik in Kroatien: Forschungbericht aus dem Projekt „Erzhiehung, Werte und Medienmanipulation ; 2007.
 • Sveučilište u Mannheimu, Filozofski fakultet; 2008.
 • Pädagogische Hochschule - Institut für Weiterbildung (Bern), Führen in Tagesschulen.2010.
 • Sveučilište u Bielefeldu, Fakultät für Erziehungswissenschaft AG und Weiterbildung (Governance of Lifelong Learning), 2011.
 • Sveučilište Potsdam, Grundlage der Medienpädagogik und der medienpädagogischen Projektarbeit - Cybermobbing, Generation Porno und (Online) Mediensucht te u drugom dijelu usavršavanja i         Soziale Netzwerke, Datenschutz und Urheberrecht. 2011.
 • Sveučilište u Bernu, Institut für Weiterbildung, Pȁdagogische Hochschule. Naziv programa usavršavanja je Führen in Tagesschulen: Profil und Ausrichtung - Grundlage eines pȁdagogischen Konzepts Kooperations - Kommunikationsaufgaben zu erkennen, professionell zu handeln sowie eine systematische Entwicklungsplanung anzugehen, 2011.
 • Techinsche Universitȁt Berlin, Sprache und Kommunikation im technischen Zeitalter - Das Internet als gesellschatfliche Herausforderung oder Wie viel Technik (v)erträgt unsere Kultur?, Institut für Sprache und Kommunikation, Fachgebiet Allgemeine Linguistik, 2011.

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

 • Medijska pedagogija
 • Odgoj za nenasilje i suradnju
 • Razredni menadžment
 • Teorije obrazovnih sustava
 • Domska pedagogija
 • 2007.-2010.,Sveučilištu u Zadru, projekt Odgoj, vrijednosti i medijske manipulacije (269-2692634-2445), voditelja prof. dr. sc. Zlatka Miliše
 • 2008. Sveučilište u Mannheimu, Filozofski fakultet, projekt „Umgangsformen“ an der Freien Interkulturellen Waldorfschule Mannheim, voditelja prof.dr.sc. Zlatka Miliše i prof.dr.sc. Susanne Bergmann.
 • Obrazovanje na daljinu, Multimedijska didaktika, Medijska pedagogija, Semiotika medija i sociolingvistika, Medijska socijalizacija i kultura, Filozofija simboličkih formi, Prevencija suvremenih ovisnosti-medijske manipulacije, Suvremene tehnologije u učenju stranih jezika, Semantička diferencija i etiološka analiza, Europska dimenzija obrazovanja
 • GMK- Gesellschaft fur die Medien und Kommunikationskultur sa sjedištem u Bielefeldu
 • EU društvo tzv. Kicksafe - Die EU Initiative für mehr Sicherheit im Netz (Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz), Ludwigshafen, Njemačka.
 • Hrvatsko-njemačkog društvo Delfin - Split
 • Lauretaus- škola stranih jezika – Trogir
 • Francuska alijansa Split
 • Udruga CINAZ- Centar za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Zadar
 • AFPEC (Association Française pour l'Education Conductive): Le Bas Plessis, Le Genest-Saint-Isle
 • Deutsche Gesellschaft für berufliche Bildung- DGBB
 • Deutsche Vereinigung für Politische Bildung – DVPB- Hannover
 • Sozialpädagogisches Fortbildungistituta Berlin-Brandenburg i Medienwerkstatt Potsdam za rad s djecom i mladima na područja Medijske pedagogije u sklopu tematskih cjelina: Cybermobbing, (Online) medijska ovisnost i prevencija
 • PH - Pädagogische Hochschule - Institut für Weiterbildung (Bern): Programa Führen in Tagesschulen.