Senka Gazibara

Ustanova

Datum (od-do)

Zvanje

Filozofski fakultet Zagreb

2012. - 2018.

 Doktorica znanosti (dr.sc. - znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija)

Filozofski fakultet Osijek

2008.- 2010.

Magistra hrv.i jezika i književnosti i magistra pedagogije

Filozofski fakultet Osijek

2005.-2008.

Sveučilišna prvostupnica hrv. jezika i  književnosti i pedagogije

2012.   

 • Drugi kongres pedagoga Hrvatske: Pedagogija i kultura. Hrvatsko pedagogijsko društvo, Opatija, 2012. Izlaganje na skupu: Kultura socijalne interakcije i komunikacije adolescenata.
 • Međunarodna znanstvena konferencija „Didaktički izazovi“, Učiteljski fakultet u Osijeku,  Slavonski Brod, 2012. Izlaganje na skupu: Kreativnost u nastavi hrvatskoga jezika.
 • Stručni skup Inicijativa mladića – Promocija rodnoravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih (22. i 23. ožujka 2012.)
 • Županijski stručni skup za pedagoge i psihologe (9. veljače 2012.) 

2011.   

 • Polaznica stručnog usavršavanja Integrativna supervizija   
 • Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike Pedagoge osnovnih i srednjih škola: Različiti oblici vrednovanja u funkciji unapređivanja rada škole (25. studenoga 2011.)
 • Međužupanijski stručni skup za pripravnike i njihove mentore predmetne  nastave i pripravnike stručne suradnike osnovnih i srednjih škola (4. studenoga 2011.)
 • Županijsko stručno vijeće pedagoga (20. listopada 2011.)

2010.     

 • III. Znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja:Psihosocijalni aspekti nasilja u  suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici. Izlaganje na skupu: Učestalost  asertivnog, neasertivnog i agresivnog  ponašanja školske djece
 • Osmi susret pedagoga  Hrvatske: Kriza odgoja i/ili  odgoj u vrijeme krize. Izlaganje na skupu – radionica za studente: Učestalost asertivnog,  neasertivnog i agresivnog ponašanja školske djece; Analiza nastavnog programa diplomskog studija pedagogije
 • 25th world play conference: Children´s Play: New Goals For the Future. Izlaganje na skupu: Perspektiva odraslih i djece o prostorima za igru djece i dječjim prostorima za igru (Perspective of adults and children  concerning the spaces intended for children games and children's spaces for playing games)

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

 • Didaktika
 • Metodika rada pedagoga I.
 • Metodika rada pedagoga II.

 

 

 • didaktika, aktivno učenje, pokret u nastavi
 • HPD - Hrvatsko pedagogijsko društvo
 • daCi - Dance and the Child International, Ples i dijete - daCi Hrvatska