Daniela Šincek

Ustanova

Datum

Zvanje

Filozofski fakultet Zagreb Odsjek za psihologiju

30. 09. 2009. – 11. 05. 2011.

Doktorica znanosti (dr. sc.)

Filozofski fakultet Zagreb Odsjek za psihologiju

01. 11. 2004. – 03. 09. 2009.

Magistrica znanosti (mr. sc.)

Filozofski fakultet Zagreb Odsjek za psihologiju

01. 10. 1995. – 12. 12. 2000.

Profesorica psihologije (prof. psihologije)

 • Seminar za preventivni program Prevencija nasilja u mladenačkim vezama 2009. – 2010. godina u organizaciji Društva za psihološku pomoć i Agencije za obrazovanje
 • Seminar za voditelja „Škole za roditelje“ u proljeće 2004.g. u Centru za socijalnu skrb Osijek
 • Edukacija za tretman počinitelja nasilja u obitelji u organizaciji Društva za psihološku pomoć i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (od studenog 2003.g. do veljače 2005.g.)
 • Edukacija za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom u okviru projekta „Zlostavljanje i zanemarivanje djece» Društva za psihološku pomoć «Sunce» (voditelji dr.sc. Dubravka Kocijan Hercigonja i dr. sc. Gordana Buljan Flander), Osijek, od rujna do studenog 2003.g.
 • Seminar CAP program (Child Assault Prevention) – program prevencije zlostavljanja djece, Osijek, 21. i 22. 03. 2003.g.
 • Odslušana edukacija za 2. stupanj Bihevioralno-kognitivnih terapija, Zagreb, (od veljače 2002 do ožujka 2003)
 • Završen 1. stupanj Bihevioralno-kognitivnih terapija, Zagreb,  (studeni 2001 - siječanj 2002).
 • Sudionik Pedagoških radionica u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, od siječnja 2001 do siječnja 2002.

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

 • Temelji socijalne psihologije 
 • Neeksperimentalna psihologijska metodologija
 • Primijenjena socijalna psihologija I
 • Primijenjena socijalna psihologija II
 • Metode supervizije
 • Prevencija nasilja u mladenačkim vezama (izborni kolegij)
 • Prevencija nasilja preko interneta (izborni kolegij - osmišljen i odobren od Senata 2014/2015, izvodi se od 2015/2016)
 • Socijalna psihologija (Katedra za mađarski jezik i književnost FFOS-a)
 • Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske – voditeljica prof. dr. sc. Marina Ajduković
 • Suradni skup u cilju jačanja istraživačkog potencijala u Hrvatskoj u području kvalitete života i zdravlja – voditeljica izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić
 • Istraživanje novijih oblika rizičnog ponašanja mladih - voditeljica doc. dr. sc. Daniela Šincek
 • Socijalna psihologija: rizično i društveno neprihvatljivo ponašanje, socijalni utjecaji, atribuiranje
 • Hrvatsko psihološko društvo
 • Hrvatska psihološka komora
 • Društvo psihologa Osijek
 • Centar za primijenjenu psihologiju