Goran Livazović

Ustanova

Datum (od-do)

Zvanje

Učiteljski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

2000.-2004.

Dipl. učitelj razredne nastave s pojačanim predmetom engleskog jezika

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Poslijediplomski sveučilišni doktorski znanstveni studij Pedagogije

2006.-2011.

Doktor znanosti, znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, znanstvena grana socijalna pedagogija

 

 

Kolegiji u tekućoj akademskoj godini:

  • Socijalna pedagogija
  • Pedagogija slobodnog vremena
  • Medijska pedagogija
  • Upravljanje i autonomija škole
  1. 2010.-2013. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi, projekt pod financiranjem MZOS-a; voditelj projekta prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  2. 2012.-2013. Sigurnost djece u virtualnim zajednicama; Udruženje Građanskih Akcija DUGA, Udruženje „Društvo ujedinjenih građanskih akcija - DUGA“, Stichting Kinderpostzegels i Infondacija BiH Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  3. 2012.-2013. Projekt „Započnimo edukaciju sada kako bismo povećali opću odgovornost za skrb o starijim osobama“, projekt EU IPA IV, Razvoj ljudskih potencijala, Medicinska škola Osijek
  • Poremećaji i rizična ponašanju djece i mladih; Pedagogija adolescencije; Medijska pedagogija i odgoj za medije; Odgoj i socijalizacija u slobodnom vremenu; Opća pedagogija; Teorije kurikuluma; Menadžment u obrazovanju; Pedagoška futurologija; Kritička pedagogija; Socijalna pedagogija
  • Hrvatsko pedagogijsko društvo, djelatna funkcija tajnika 2013.-
  • Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika