Europska komisija pokrenula javnu raspravu o pregledu ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje


Europska komisija pokrenula je javne konzultacije koje će trajati do 19. svibnja 2017. sa svrhom ažuriranja Preporuka o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje iz 2006. godine.

Trajanje savjetovanja
21.2.2017. – 19.5.2017.

Područje politike
Obrazovanje i osposobljavanje
Ciljne skupine

Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju.

Na sudjelovanje se posebno pozivaju:
– tijela vlasti i tvorci politika u području obrazovanja
– političke mreže i organizacije
– pružatelji obrazovnih usluga i stručnog usavršavanja
– djelatnici u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima
– socijalni partneri, službe za zapošljavanje, službe za profesionalno usmjeravanje, poduzeća
– istraživači i akademici u području obrazovanja i osposobljavanja.

Svrha je savjetovanja prikupiti doprinose koji bi se uzeli u obzir pri izmjeni Okvira ključnih kompetencija iz 2006., a obuhvatit će se sljedeće teme:

– prednosti i mane uporabe Okvira ključnih kompetencija iz 2006.
– prioritetna područja u kojima je nužno izmijeniti Okvir i definicije u njemu navedenih kompetencija kako bi se odgovorilo na sadašnje i buduće potrebe u području obrazovanja i osposobljavanja
– alati i postupci kojima se podupire razvoj ključnih kompetencija za sve.

Kako predati svoj doprinos
Europska komisija potiče dionike da svoja stajališta unesu u internetski upitnik na drugo web-mjesto Komisije.

Na stranici upitnika mogu se učitati dokumenti o stajalištu (najviše dvije stranice formata A4).

Detaljnije informacije o savjetovanju možete pronaći na hrvatskom jeziku na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_hr

Izvor: ampeu