Fakultetske službe


 

TAJNIŠTVO FAKULTETA

Narcisa Vrbešić-Ravlić

narcisa@ffos.hr

Tajnica Fakulteta

 

Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi

Đurđica Ivković

divkovic@ffos.hr

Pomoćnica tajnice Fakulteta

Mislav Mihaljević

mmihaljevic1@ffos.hr

Stručni suradnik za pravne poslove.

Ivan Nećak

inecak@ffos.hr

Administrativni referent - arhivar

 

Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija

Romana Vrbešić

rvrbesic@ffos.hr

Stručna referentica za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija

 

Ured (odsjek) za ljudske potencijale

Slavica Svalina

slavica@ffos.hr

Voditeljica Ureda za ljudske potencijale

Melita Čalić

mcalic@ffos.hr

 

Stručna referentica za kadrovske, stručno-administrativne i opće poslove

 

Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi

Sanja Marenić

smarenic@ffos.hr

Voditeljica Ureda za računovodstveno-financijske poslove

Ivanka Miščančuk-Dugac

idugac@ffos.hr

Viša stručna referentica za knjigovodstvene poslove

Branka Rekić

brekic@ffos.hr

Računovodstvena referentica – financijski knjigovođa

Jasmina Šmider

jsmider@ffos.hr

Računovodstvena referentica – financijski knjigovođa

 

Ured (odjeljak) za studente i studije

Ivana Vinko

ivinko@ffos.hr

Voditeljica Ureda za studente i studije

Josipa Gogić

jgogic@ffos.hr

Stručna suradnica za poslijediplomske studije i cjeloživotno učenje

Marijana Mlinarević

mmlinarevic@ffos.hr

Stručna suradnica za preddiplomske i diplomske studije

Valerija Kitin

vkitin@ffos.hr

Stručna referentica za studentska pitanja

 

Ured (odjeljak) za znanost, projekte i međunarodnu suradnju

Vladimir Poličić

vpolicic@ffos.hr

Stručni suradnik za znanost, projekte i međunarodnu suradnju

Vanesa Topalović

vtopalovic@ffos.hr

Stručna suradnica za znanost, projekte i međunarodnu suradnju

 

Ured (odjeljak) za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Domagoj Burazin

dburazin@ffos.hr

Voditelj Ureda za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 

Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu

Zoltan Juhas

zoli@ffos.hr

Voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu

Miroslav Katić

kmirok@ffos.hr

Stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu

 

Ured (odsjek) dekana

Josipa Turkalj

jturkalj@ffos.hr

Voditeljica Ureda dekana

 

Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove

Dragan Špoljarić

dspoljaric@ffos.hr

Stručni referent zaštite na radu

Mario Jurčević

mjurcevic@ffos.hr

Domar

Alen Žužić

azuzic@ffos.hr

Ekonom

Dušanka Glavaš Opić

dglavas@ffos.hr

Spremačica

Mirjana Fotak

mfotak@ffos.hr

Spremačica

Danijela Ozimec

dozimec@ffos.hr

Spremačica

Snježana Vukelić

svukelic@ffos.hr

Spremačica

Renata Gašpar

rgaspar@ffos.hr

Spremačica

Vera Krajinović

vkrajinovic@ffos.hr

Spremačica

Željko Tikas

ztikas@ffos.hr

Tehnički suradnik

 

 

KNJIŽNICA

dr. sc. Vesna Radičević

vradicev@ffos.hr

Knjižničarska savjetnica, voditeljica

Bernardica Plašćak

bplascak@ffos.hr

Viša knjižničarka

Gordana Gašo

ggaso@ffos.hr

Viša knjižničarka

Lana Šuster

ljovanov@ffos.hr

Diplomirana knjižničarka

Kristina Kiš

kmitric@ffos.hr

Diplomirana knjižničarka