Gostujuće predavanje - prof. dr. sc. Damir Barbarić


Odsjek za filozofiju

Odsjek za filozofiju poziva sve zainteresirane na gostujuće predavanje koje će održati

prof. dr. sc. Damir Barbarić

(Institut za filozofiju u Zagrebu)

na temu

Odredba mudrosti u filozofiji Arthura Schopenhauera

 

Predavanje će se održati u srijedu, 25. listopada na Filozofskom fakultetu u Osijeku (predavaonica 54) s početkom u 17 sati.

 

***

 

Damir Barbarić rođen je 1952. u Zagrebu, gdje je pohađao osnovnu školu i gimnaziju. 1975. diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te politologiju teoretskog smjera na Fakultetu političkih znanosti istog sveučilišta. Studirao i jednopredmetnu klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 1982. na Fakultetu političkih znanosti pod vodstvom mentora prof. Vanje Sutlića s tezom “Platonovi ,Zakoni’ kao filozofijsko utemeljenje politike”.
Od 1979. zaposlen u Institutu za filozofiju u Zagrebu; od 1992. u zvanju znanstvenog savjetnika, a od 2000. u zvanju znanstvenog savjetnika u drugom, trajnom izboru u području humanističkih znanosti za znanstveno polje filozofija. Od 2008. redovni profesor filozofije na Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatski studiji) u naslovnom zvanju. 1989.-1991. predstojnik Instituta za filozofiju; 2000.-2004. predsjednik Upravnog vijeća Instituta za filozofiju. Utemeljitelj i 1992.-1994. pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Utemeljitelj i 2001.-2004. predsjednik Udruge za promicanje filozofije.
Od 1981. član uredništva časopisa Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb); 1983.-1991. urednik časopisa Godišnjak za povijest filozofije (Zagreb); 1989.-1993. član uredništva časopisa Filozofska istraživanja (Zagreb); 1991. glavni urednik časopisa Studia historiae philosophiae croaticae (Zagreb); od 1993. član uredničkog savjeta časopisa Phainomena (Ljubljana); od 2001. suizdavač godišnjaka Internationales Jahrbuch für Hermeneutik (Mohr Siebeck: Tübingen); od 2001. suurednik knjižnog niza Meta (AGM: Zagreb); od 2002.-2010. član uredničkog savjeta časopisa Prolegomena (Zagreb); od 2002. suizdavač dvogodišnjaka Denkwege (Attempto: Tübingen); od 2004. član uredničkog savjeta godišnjaka Heidegger-Jahrbuch (Karl Alber: Freiburg i. Br.); od 2005. član izdavačkog savjeta Sabranih djela Eugena Finka (Karl Alber: Freiburg i. Br.), od 2008. član znanstvenog savjeta časopisa Theoria. Rivista di filosofia (Pisa), od 2009. suizdavač knjižnog niza Heidegger Forum (Vittorio Klostermann: Frankfurt am Main); od 2011. član znanstvenog savjeta knjižnih nizova Libri nigri i Libri virides (Traugott Bautz: Nordhausen); od 2012. urednik knjižnog niza Aletheia (Matica hrvatska: Zagreb), od 2012. član Izdavačkog savjeta časopisa Characteristica Universalis Journal (Ciudad de Mendoza, Argentina), od 2013. član Znanstvenog savjeta časopisa Thaumazein (Verona, Italia).
Od 1989. član, a od 1996. član Savjeta Internationale Schelling-Gesellschaft; od 1990. član Internationale Hegel-Vereinigung; od 1991. član Internationale Gesellschaft “System der Philosophie”; od 1992. član Kant-Gesellschaft; od 1999. član Internationale Johann-Gottlieb-Fichte-Gesellschaft; od 2002. član Gesellschaft für antike Philosophie; od 2004. član Martin-Heidegger-Gesellschaft. Od 2003. počasni član Slovenskog filozofskog društva; od 2007. počasni član Sokratische Gesellschaft.
1992/93. gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Beču; 1994. gostujući istraživač na sveučilištu u Tübingenu; 2004. gostujući profesor filozofije na sveučilištu u Freiburgu; 2005. gostujući profesor filozofije na Humboldtovu sveučilištu u Berlinu (Meisterkurs); 2006 gostujući istraživač u Bavarskoj Akademiji znanosti u Münchenu. Na poziv držao predavanja na sveučilištima u Ljubljani, Beču, Pragu, Padovi, Braunschweigu, Tübingenu, Innsbrucku, Rostocku, Berlinu, Baselu, Budimpešti, Göttingenu, Sarajevu, Jeni, Freiburgu i. Br., Münchenu, Tokiju, Pisi, Hamburgu, Dresdenu. Znanstveno-istraživački boravci na poziv na sveučilištima u Oxfordu, Padovi, Bologni, Münchenu, Beču, Tübingenu, Rostocku.
S Michaelom Benediktom (Sveučilište u Beču) 1993.-1995.vodio međunarodni interdisciplinarni znanstveno-istraživački projekt “Ambivalenz des fin de siècle: Wien – Zagreb” za Ministarstvo znanosti Republike Austrije, te 3 znanstveno-istraživačka projekta za Ministarstvo znanosti, sporta i obrazovanja Republike Hrvatske: 1. “Filozofijska terminologija i njeno zasnivanje u hrvatskom jeziku” (1992.-1995.), 2. “Filozofija Friedricha Nietzschea i njezina recepcija u Hrvatskoj” (1996.-2002.), 3. “Nauk o principima u kasnoj Platonovoj filozofiji” (2002.-2005.). Od 2006. vodi znanstveno-istraživački program “Zasnivanje europske metafizike i njezina kritika” i znanstveno-istraživački projekt “Zasnivanje metafizike u Platonovoj filozofiji”.
Na Internationales Zentrum für wissenschaftliche Zusammenarbeit sveučilišta u Tübingenu 1996.-2001. s Günterom Figalom (Sveučilište u Tübingenu) i Pavelom Koubom (Sveučilište u Pragu) voditelj doktorskoga studija filozofije “Mataphysik und Metaphysikkritik”. Na Interuniversity Centre of postgraduate Studies u Dubrovniku 1993.-2000. direktor (s Jörgom Jantzenom, Bavarska Akademija znanosti) tečaja “Philosophie des Idealismus”; od 1994.-2003. (s Günterom Figalom, Sveučilište u Freiburgu i. Br.) tečaja “Hermeneutik der Moderne”; te 2000.-2002. (s Helmuthom Girndtom, Sveučilište u Duisburgu) i 2007.-2009. (s Christophom Asmuthom, Sveučilište u Berlinu) tečaja “Transzendentale Philosophie”.
1997.-2010. predavao ontologiju i povijest filozofije na studiju filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. 2003.-2006. obnašao dužnost voditelja poslijediplomskog doktorskog studija filozofije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Autor 22 autorskih i 19 uredničkih knjiga u Hrvatskoj i inozemstvu te oko 250 izvornih članaka, studija i recenzija u domaćoj i međunarodnoj periodici i zbornicima. Za objavljivanje priredio 39 knjiga. Radovi su mu prevođeni na njemački, slovenski, engleski, talijanski, francuski, češki, mađarski, japanski, ruski i španjolski jezik. Organizirao oko 60, a sudjelovao na preko 200 domaćih i međunarodnih filozofskih skupova. Prevodi stručne knjige, članke i izbore tekstova s njemačkog, starogrčkog i latinskog jezika.

 

Cjelovita bibliografija