Mentorstva


Odsjek za filozofiju

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

 

Preddiplomski studij:

 

  1. godina – dr. sc. Darija Rupčić Kelam, poslijedoktorandica
  2. godina – doc. dr. sc. Zdravko Perić
  3. godina – Hrvoje Potlimbrzović, asistent

 

Diplomski studij:

 

  1. godina – doc. dr. sc. Martina Volarević
  2. godina – Demian Papo, asistent