Poslanje


Odsjek za filozofiju

Poslanje

Ovdje želimo osposobiti kreativne stručnjake za rad u školstvu i na drugim radnim mjestima. Stoga nastojimo pružiti kvalitetnu uslugu, kroz obrazovanje i znanstveno-istraživački rad. Kod studija filozofije specifičnost je u naglasku na kritičko mišljenje, pri čemu brinemo za sve kriterije filozofije kao struke i znanosti. K tome, načelno smo na crti onoga što je istaknuto u poslanju Filozofskog fakulteta Osijek: postići izvrsnost na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Preddiplomski studij daje pravo na naziv sveučilišno prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije, a završetkom diplomskog studija stječe se naziv magistar/magistra filozofije. Preddiplomski studij osposobljava za rad u različitim poslovima u medijima, izdavaštvu i državnoj upravi.
Diplomski studij osposobljava za predavače filozofije, logike i etike, stručnjake u novinarstvu, te istraživače za rad na znanstvenim institutima i stručnim ustanovama na kojima se pretpostavlja poznavanje filozofije. Oba su studiju otvorena prema pokretljivosti studenata i kreditnom sustavu ECTS u skladu s odredbama Bolonjske deklaracije.