Predstavnici studenata


Odsjek za filozofiju

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.
 
 
1. godina preddiplomskog studija
 
2. godina preddiplomskog studija
Ivan Puljić
ipuljic1@ffos.hr
 
3. godina preddiplomskog studija
Tomislav Berbić
tberbic@knjiga.ffos.hr

--------------------------------------------------

1. godina diplomskog studija
Vanessa Kupina
vanessa.kupina@gmail.com
 
2. godina diplomskog studija
Ivana Ravnjak
ravnjak.ivana84@gmail.com