Studij filozofije


Odsjek za filozofiju

Studij filozofije

Na studiju filozofije, "kritičke umne znanosti o uvjetima mogućnosti iskustvene zbilje kao cjeline" (A. Anzenbacher), upoznajemo studente s glavnim argumentativnim tezama povijesti filozofije u problemskom načinu postavljanja pitanja. Kod nas posebnu pozornost dobivaju temeljne filozofske discipline i "praktička filozofija", pri čemu nastavnici i studenti u zajedničkom kritičkom mišljenju pokušavaju nadilaziti ograničenja istih, kako je to već iskušano u nekoliko suvremenih filozofema. Temeljno znanje se u istraživačkom i dijaloškom pristupu produbljuje, tematiziraju se granična pitanja i stvaraju putovi spram drugih znanstvenih područja. Nastojimo na klasičnim primjerima studentima predočavati određene probleme zbog vježbe u razumijevanju teksta, hermeneutičkom naporu za kritičko sagledavanje onoga što je u mišljenju postavljeno. Mnogo je pristupa u filozofiji, shodno tome i u studijima filozofije. Od klasičnog grčkog shvaćanja da je φιλοσοφία u istraživanju uzroka i počela, preko refleksije o uvjetima mogućnosti predmeta mišljenja (kantovski horizont), do stava da je danas filozofija u aktivnosti koja dovodi do pojavljivanja novog predmeta za spoznaju, odnosno praksu (Foucault). No, u svemu tome prvenstveno je važno da studenti filozofije zadobivaju samostalnost i zrelost u mišljenju.