UPISI U VIŠI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.


Odsjek za filozofiju

 - Studenti koji još uvijek nisu podmirili školarinu za akademsku godinu 2017./2018. ili o tome nisu dostavili potvrdu u Ured za studentska pitanja isto su dužni učiniti prije upisa u viši semestar – skenirane potvrde o uplati mogu se slati na mailove: kbrkic@ffos.hr, vkitin@ffos.hr ili mkatic@ffos.hr.

 - Studenti koji su dobili uskratu potpisa za neki od predmeta u tekućem semestru  dužni su u Uredu za studentska pitanja podnijeti zahtjev za upis u viši semestar bez prava potpisa iz predmeta.

 

RASPORED UPISA

(vrijeme kada će Studomat biti otvoren)

  

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 21., 22. i 23. veljače 2018.

DIPLOMSKI STUDIJ – 26., 27. i 28. veljače 2018.

STUDENTI KOJI NEMAJU PRISTUP STUDOMATU ZA UPISE DOLAZE U URED ZA STUDENTSKA PITANJA (studenti na dovršenju) 1. i 2. veljače 2018.

- Studenti ponavljači neka provjere u Studomatu jesu li im upisani svi kolegiji za ljetni semestar.

 - Studenti koji na upisima nisu uspjeli upisati izborne kolegije pa samim time nemaju potreban broj ECTS bodova za upisani semestar trebaju se javiti voditeljima odsjeka. Voditelji odsjeka će o tome obavijestiti djelatnike Ureda za studentska pitanja koji će upisati kolegije u ISVU sustav.

 - 5 dana nakon upisa studenti su obvezni pregledati Studomat te u slučaju da upis nije obavljen u cijelosti trebaju se javiti u Ured za studentska pitanja.