Diplomski studij - nastavnički, dvopredmetni - Plan i program


Odsjek za njemački jezik i književnost

DIPLOMSKI STUDIJ GERMANISTIKE

 

NASTAVNIČKO USMJERENJE

DVOPREDMETNI STUDIJ

SEMESTAR I

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Psihologija odgoja i obrazovanja*

2

-

2

4

6

2. Usvajanje drugog i stranog jezika**

2

-

-

2

3

3. Jezične vježbe njemačkog jezika VII

-

2

-

2

3

 

Ukupno

8

12

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

*Budući da kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja studenti slušaju u svim predmetima nastavničkog usmjerenja, satnica i ECTS bodovi ovog kolegija raspodjeljuju se ravnopravno na dva predmeta. Stoga student germanistike u nastavničkom usmjerenju bira onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko mu je potrebno da bi popunio razliku bodova koji su nastali raspodjelom bodova ovog kolegija na dva predmeta koje studira.

**Ako student studira dva strana jezika u nastavničkom usmjerenju, npr. njemački i engleski jezik, dozvoljava mu se da bira na kojem će jeziku slušati kolegij Usvajanje drugog i stranog jezika. Ako ga odluči slušati  na engleskom jeziku, dakle u okviru diplomskog studija anglistike, onda ga ne mora slušati i u okviru diplomskog studija germanistike, nego u tom predmetu bira dodatne izborne kolegije, po mogućnosti iz područja glotodidaktike. 

 

SEMESTAR  II

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Didaktika*

1

-

1

2

4

2. Glotodidaktika**

2

-

1

3

6

3. Školska praksa 1

-

-

1

1

2

4. Jezične vježbe njemačkog jezika VIII

-

2

-

2

3

 

Ukupno

8

15

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

*Budući da kolegij Didaktika  studenti slušaju u svim predmetima nastavničkog usmjerenja, satnica i ECTS bodovi ovog kolegija raspodjeljuju se ravnopravno na dva predmeta. Stoga student germanistike u nastavničkom usmjerenju bira onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko mu je potrebno da bi popunio razliku bodova koji su nastali raspodjelom bodova ovog kolegija na dva predmeta koje studira.

**Ako student studira dva strana jezika u nastavničkom usmjerenju, npr. njemački i engleski jezik, dozvoljava mu se da bira na kojem će jeziku slušati kolegij Glotodidaktika. Ako ga odluči slušati  na engleskom jeziku, dakle u okviru diplomskog studija anglistike, onda ga ne mora slušati i u okviru diplomskog studija germanistike, nego u tom predmetu bira dodatne izborne kolegije, po mogućnosti iz područja glotodidaktike. 

 

SEMESTAR  III

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Pedagogija

2

-

2

4

6

2. Metodika nastave njemačkog jezika

-

-

2

2

3

3. Školska praksa 2

-

-

1

1

3

 

Ukupno

7

12

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

*Budući da kolegij Pedagogija studenti slušaju u svim predmetima nastavničkog usmjerenja, satnica i ECTS bodovi ovog kolegija raspodjeljuju se ravnopravno na dva predmeta. Stoga student germanistike u nastavničkom usmjerenju bira onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko mu je potrebno da bi popunio razliku bodova koji su nastali raspodjelom bodova ovog kolegija na dva predmeta koje studira.

 

SEMESTAR  IV

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P
V
S
K

Ukupno

1. Izrada diplomskog rada*

 

 

 

2

2

15

 

Ukupno

2

15

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

  Ukupno

 

15

* Izrada diplomskog rada nosi 15 ECTS bodova. Magistarski rad student piše uz individualne konzultacije s mentorom. Ukoliko student odluči pisati diplomski rad u drugom predmetu, dakle ne u okviru diplomskog studija germanistike, navedeni broj ECTS bodova ostvaruje pohađanjem izbornih kolegija iz ponude izbornih kolegija u diplomskom studiju germanistike. 

 

POPIS IZBORNIH  KOLEGIJA U DVOPREDMETNOM DIPLOMSKOM STUDIJU GERMANISTIKE – NASTAVNIČKO USMJERENJE

Ponuda izbornih kolegija varira od semestra do semestra. U tablicama je navedena trenutačna ukupna ponuda.

a) glotodidaktika

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Dvojezičnost

-

-

2

2

3

2. Jezična svjesnost

1

-

1

2

4

3.  Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika

-

-

2

2

3

4. Testiranje i vrednovanje komunikacijske
    kompetencije

1

-

1

2

4

5. Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi

1

-

1

2

5

6. Istraživanje u nastavi njemačkog  jezika

1

-

1

2

5

7. Književnost za djecu i mladež

-

-

2

2

3

8. Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika

-

-

2

2

3

9. Izrada nastavnih materijala

-

-

2

2

3

10. Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog  jezika

-

-

2

2

3

 

b) književnost i lingvistika

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Trivijalna književnost

1

-

1

2

3

2. Kultura njemačke postmoderne

1

-

1

2

3

3. R. Musil i H. Broch

1

-

1

2

3

4. Pragmatička lingvistika

1

-

1

2

3

5. Historijska gramatika njemačkog jezika

1

-

1

2

3

6. Uvod u semiologiju

-

-

2

2

3