Diplomski studij - nastavnički, jednopredmetni - Plan i program


Odsjek za njemački jezik i književnost

DIPLOMSKI STUDIJ GERMANISTIKE

 

NASTAVNIČKO USMJERENJE

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

SEMESTAR  I

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Psihologija odgoja i obrazovanja

2

-

2

4

6

2. Usvajanje drugog i stranog jezika

2

-

-

2

3

3. Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi

1

-

1

2

5

4. Jezične vježbe njemačkog jezika VII

-

2

-

2

3

5. Književnost DDR-a

1

-

1

2

3

 

Ukupno

10

20

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

SEMESTAR  II 

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Didaktika                 

1

-

1

2

6

2. Glotodidaktika

2

-

1

3

6

3. Testiranje i vrednovanje komunikacijske kompetencije

1

-

1

2

4

4. Školska praksa 1

-

-

1

1

2

5. Jezične vježbe njemačkog jezika VIII

-

2

-

2

3

6. Književnoznanstvena metodologija

1

-

1

2

3

 

Ukupno

10

24

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

SEMESTAR  III

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Pedagogija

2

-

2

4

6

2. Metodika nastave njemačkog jezika

-

-

2

2

3

3. Istraživanje u nastavi njemačkog jezika

1

-

1

2

5

4. Školska praksa 2

-

-

1

1

3

5. Filmske interpretacije književnosti

1

-

1

2

3

 

Ukupno

9

20

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

SEMESTAR  IV

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P
V
S
K

Ukupno

1. Izrada diplomskog rada

 

 

 

2

2

30

  Ukupno

 

30

 

 

POPIS IZBORNIH  KOLEGIJA U JEDNOPREDMETNOM DIPLOMSKOM STUDIJU GERMANISTIKE
– NASTAVNIČKO USMJERENJE

Ponuda izbornih kolegija varira od semestra do semestra. U tablicama je navedena trenutačna ukupna ponuda.

a) glotodidaktika

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Dvojezičnost

-

-

2

2

3

2. Jezična svjesnost

1

-

1

2

4

3.  Suvremeni mediji u nastavi njemačkog jezika

-

-

2

2

3

4. Književnost za djecu i mladež

-

-

2

2

3

5. Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika

-

-

2

2

3

6. Izrada nastavnih materijala

-

-

2

2

3

7. Elementi kulture i civilizacije u nastavi njemačkog
      jezika

-

-

2

2

3

 

b) književnost i lingvistika

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Trivijalna književnost

1

-

1

2

3

2. Kultura njemačke postmoderne

1

-

1

2

3

3. R. Musil i H. Broch

1

-

1

2

3

4. Pragmatička lingvistika

1

-

1

2

3

5. Historijska gramatika njemačkog jezika

1

-

1

2

3

6. Uvod u semiologiju

-

-

2

2

3

 

c) prevoditeljstvo

Popis izbornih kolegija iz prevoditeljstva v. u prevoditeljskom usmjerenju.