Diplomski studij - nastavnički - O studiju


Odsjek za njemački jezik i književnost

Naziv studija:
Diplomski studij germanistike nastavničkog usmjerenja.
 
Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.
 
Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku.
 
Trajanje studija:
4 semestara (7-10 semestar).
 
Uvjeti upisa:
Studij mogu upisati studenti koji su završili preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji ili inozemstvu.

Diplomski studij:

Za praćenje programa diplomskog studija germanistike nastavničkog usmjerenja dovoljan je preddiplomski studij germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili na drugim srodnim fakultetima u zemlji i inozmestvu.

U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju germanistike, te po završetku diplomskoga studija stječe sljedeće stručne i specijalističke kompetencije:
 • jezičnu kompetenciju u njemačkom jeziku na C1-C2 razini prema Europskim referentnim stupnjevima,
 • temeljna znanja o suvremenim lingvističkim disciplinama,
 • poznavanje kulture zemalja njemačkoga govornoga područja (geografskih, kulturno-povijesnih, društveno-političkih, gospodarskih i drugih aspekata),
 • poznavanje književno-znanstvene terminologije i metodologije,
 • poznavanje teorijskih temelja učenja i poučavanja stranoga i drugoga jezika, odnosno lingvističkih i kognitivnih teorija na kojima oni počivaju;
 • poznavanje temeljnih glotodidaktičkih načela, te metoda i postupaka poučavanja njemačkoga jezika s dijakronijskog i sinkronijskog stajališta;
 • poznavanje tehnika istraživačkoga rada s obzirom na proces učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika.
Studenti stječu sljedeće sposobnosti:
 • sposobnost lingvističke analize strukture i uporabe jezika,
 • sposobnost individualne interpretacije književnoga djela,
 • sposobnost primjene interkulturalnoga pristupa u usporedbnim analizama kulturnih, gospodarskih, povijesnih i političkih veza između Hrvatske i zemalja njemačkoga govornoga područja,
 • sposobnost planiranja, izvođenja i kritičkoga promišljanja procesa učenja i poučavanja njemačkoga kao stranoga jezika,
 • sposobnost uporabe strategija učenja i poučavanja jezičnih znanja i vještina,
 • sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija,
 • sposobnost pronalaženja informacija,
 • sposobnost primjene tehnika znanstvenoga i istraživačkoga rada.
Studenti koji završe diplomski studij germanistike u nastavničkom usmjerenju osposobljeni su za poučavanje njemačkoga jezika učenicima svih dobnih skupina i razina učenja jezika u državnim i privatnim obrazovnim institucijama različitoga profila.
 
Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom studija studenti stječu akademski stupanj magistra germanistike i zvanje nastavnika njemačkoga jezika i književnosti.