Diplomski studij - prevoditeljski, dvopredmetni - O studiju


Odsjek za njemački jezik i književnost

Naziv studija: 
Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja.

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku

Trajanje studija:
4 semestra (7-10 semestar).

Uvjeti upisa na studij:
Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Kandidati koji su stekli baccalaureus u inozemstvu moraju govoriti hrvatski ili njemački jezik kao materinski. Ako je njemački jezik materinski, moraju imati baccalaureus kroatistike. Ako je hrvatski jezik materinski, moraju imati baccalaureus germanistike. Studij je dvopredmetan. Može se kombinirati s bilo kojim dvopredmetnim diplomskim studijem u nenastavničkom ili nastavničkom usmjerenju koji postoje na Filozofskom fakultetu u Osijeku (osim dvopredmetnog diplomskog studija germanistike nastavničkog usmjerenja). Oba studijska predmeta su ravnopravna.

Diplomski studij:
U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju.
Tijekom diplomskog studija studenti stječu teorijska i praktična znanja za pismeno stručno prevođenje, prvenstveno u strukama koje su izabrali tijekom studija odnosno u književnom prevođenju. Nadalje studenti stječu i spoznaje iz suvremene znanosti o prevođenju (translatologije) koje studente osposobljavaju za refleksiju o širokom spektru teorijskih pitanja prevođenja. Studenti također stječu spoznaje o tehnikama znanstvenog i istraživačkog rada u području translatologije. Nadalje studenti stječu spoznaje o značaju njemačkih prijevoda za kulturnu povijest Slavonije, pa će završetkom studija studenti biti osposobljeni i za istraživanje prijevodne građe s njemačkog na hrvatski i vice versa pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama. Na diplomskom studiju germanistike u prevoditeljskom usmjerenju studenti također stječu sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog studija germanistike prevoditeljskog usmjerenja stječe se akademski stupanj magistra germanistike i zvanje diplomiranog prevoditelja za njemački jezik.