Diplomski studij - prevoditeljski, dvopredmetni - Plan i program


Odsjek za njemački jezik i književnost

STUDIJ GERMANISTIKE

 

PREVODITELJSKO USMJERENJE

 

SEMESTAR  I

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Hrvatski jezik za prevoditelje

1

2

-

3

6

2. Pregled razvoja znanosti o prevođenju

1

-

1

2

3

3. Prevođenje književnih tekstova

1

-

3

4

6

 

Ukupno

9

15

 

SEMESTAR II

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Hrvatska leksikologija i leksikografija

1

1

-

2

3

2. Suvremena znanost o prevođenju

1

-

1

2

3

3. Stručni jezici

1

1

-

2

3

 

Ukupno

6

9

       

Izborni kolegiji

 

Da bi na germanistici ostvarili minimalno 15 ECTS bodova, studenti obvezno biraju izborne kolegije iz područja njemačkog prevođenja.

  Sveukupno

 

15

 

SEMESTAR  III

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Pragmatički aspekti prevođenja

1

-

1

2

3

2. Strojno prevođenje

-

2

2

4

6

 

Ukupno

6

9

       

Izborni kolegiji

 

Da bi na germanistici ostvarili minimalno 15 ECTS bodova, studenti obvezno biraju izborne kolegije iz područja njemačkog prevođenja.

  Sveukupno

 

15

 

SEMESTAR  IV

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P
V
S
K

Ukupno

1. Izrada diplomskog rada*

 

 

 

2

2

15

 

Ukupno

2

15

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

  Ukupno

 

15

* Izrada diplomskog rada nosi 15 ECTS bodova. Diplomski rad student piše uz individualne konzultacije s mentorom. Ukoliko student odluči pisati diplomski rad u drugom predmetu, dakle ne u okviru diplomskog studija germanistike – prevoditeljsko usmjerenje, navedeni broj ECTS bodova ostvaruje pohađanjem izbornih kolegija iz ponude diplomskog studija germanistike – prevoditeljsko usmjerenje. 

 

POPIS IZBORNIH  KOLEGIJA U DVOPREDMETNOM DIPLOMSKOM STUDIJU – PREVODITELJSKO USMJERENJE

Ponuda izbornih kolegija varira od semestra do semestra. U tablicama je navedena trenutačna ukupna ponuda.

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Jezik i prevođenje tekstova pravne struke

1

1

-

2

3

2. Vrste zakonskih tekstova

1

1

-

2

3

3. Prevođenje pravnih akata: podnesci stranaka i judikati

-

2

-

2

3

4. Jezik i prevođenje tekstova prehrambeno-tehnološke struke

-

1

1

2

3

5. Vrste tekstova s područja nutricionizma i prehrambenih tehnologija

-

1

1

2

3

6. Uvod u prevođenje tekstova gospodarske struke

-

1

1

2

3

7. Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta

-

1

1

2

3

8. Prevođenje tekstova iz financija, bankarstva i računovodstva

-

1

1

2

3

9. Uvod u tekstnu lingvistiku

-

-

2

2

3

10. Poslovno dopisivanje

-

2

2

4

6

11. Osnove konsekutivnog prevođenja

1

1

-

2

3

12. Opće prijevodne vježbe 1

-

4

-

4

6

13. Opće prijevodne vježbe 2

-

4

-

4

6

14. Ruski jezik 7

-

4

-

4

3

15. Ruski jezik 8

-

4

-

4

3