Diplomski studij - prevoditeljski, jednopredmetni - O studiju


Odsjek za njemački jezik i književnost

Naziv studija:
Diplomski studij germanistike prevoditeljskog usmjerenja.

Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.

Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Katedra za njemački jezik i književnost

Trajanje studija:
4 semestra (7-10 semestar).

Uvjeti upisa na studij:
Upisati se mogu kandidati sa završenim preddiplomskim studijem germanistike na Filozofskom fakultetu u Osijeku ili drugdje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Kandidati koji su stekli baccalaureus u inozemstvu moraju govoriti hrvatski ili njemački jezik kao materinski. Ako je njemački jezik materinski, moraju imati baccalaureus kroatistike. Ako je hrvatski jezik materinski, moraju imati baccalaureus germanistike.

Diplomski studij:
U ovom studiju student dalje razvija kompetencije stečene u preddiplomskom studiju.
Tijekom diplomskog studija studenti stječu teorijska i praktična znanja za pismeno stručno prevođenje, prvenstveno u strukama koje su izabrali tijekom studija odnosno u književnom prevođenju. Nadalje studenti stječu i spoznaje iz suvremene znanosti o prevođenju (translatologije) koje studente osposobljavaju za refleksiju o širokom spektru teorijskih pitanja prevođenja. Studenti također stječu spoznaje o tehnikama znanstvenog i istraživačkog rada u području translatologije. Nadalje studenti stječu spoznaje o značaju njemačkih prijevoda za kulturnu povijest Slavonije, pa će završetkom studija studenti biti osposobljeni i za istraživanje prijevodne građe s njemačkog na hrvatski i vice versa pohranjene u muzejima, arhivima i knjižnicama. Na diplomskom studiju germanistike u prevoditeljskom usmjerenju studenti također stječu sposobnost uporabe informatičkih i komunikacijskih tehnologija.

Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija:
Završetkom diplomskog studija germanistike prevoditeljskog usmjerenja stječe se akademski stupanj magistra germanistike i zvanje diplomiranog prevoditelja za njemački jezik.