Diplomski studij - prevoditeljski, jednopredmetni - Plan i program


Odsjek za njemački jezik i književnost

DIPLOMSKI STUDIJ GERMANISTIKE

 

PREVODITELJSKO USMJERENJE JEDNOPREDMETNI STUDIJ

 

SEMESTAR  I

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Hrvatski jezik za prevoditelje

1

2

-

3

6

2. Pregled razvoja znanosti o prevođenju

1

-

1

2

3

3. Opće prijevodne vježbe 1

-

4

-

4

6

4. Prevođenje književnih tekstova

1

-

3

4

6

5. Književnoznanstvena metodologija

1

-

1

2

3

 

Ukupno

15

24

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

   

 

 

 

SEMESTAR  II

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Hrvatska leksikologija

1

1

-

2

3

2. Suvremena znanost o prevođenju

1

-

1

2

3

3. Stručni jezici

1

1

-

2

3

4. Opće prijevodne vježbe 2

-

4

-

4

6

5. Uvod u tekstnu lingvistiku

-

-

2

2

3

6. Književnost DDR-a

1

-

1

2

3

 

Ukupno

14

21

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

   

 

 

 

SEMESTAR  III

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Pragmatički aspekti prevođenja

1

-

1

2

3

2. Strojno prevođenje

-

2

2

4

6

3. Uvod u prevođenje tekstova gospodarske struke

-

1

1

2

3

4. Prevođenje tekstova iz marketinga i menadžmenta

-

1

1

2

3

5. Prevođenje tekstova iz financija, bankarstva i računovodstva

-

1

1

2

3

6. Osnove konsekutivnog prevođenja

1

1

-

2

3

7. Uvod u semiologiju

-

-

2

2

3

8. Filmske interpretacije književnosti

1

-

1

2

3

 

Ukupno

18

27

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.

   

 

 

 

SEMESTAR  IV

  Sati konzultacija tjedno

ECTS ukupno

Izrada diplomskog rada

 2

30

 


POPIS IZBORNIH  KOLEGIJA U JEDNOPREDMETNOM DIPLOMSKOM STUDIJU – PREVODITELJSKO USMJERENJE

Ponuda izbornih kolegija varira od semestra do semestra.

U tablicama je navedena trenutačna ukupna ponuda.  

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Trivijalna književnost

1
-
1
2
3

2. Kultura njemačke postmoderne

1
-
1
2
3

3. R. Musil i H. Broch

1
-
1
2
3

4. Pragmatička lingvistika

1
-
1
2
3

5. Historijska gramatika njemačkog jezika

1
-
1
2
3
6. Jezik i prevođenje tekstova pravne struke

1

1

-

2

3

7. Vrste zakonskih tekstova

1

1

-

2

3

8. Prevođenje pravnih akata: podnesci stranaka i judikati

-

2

-

2

3

9. Jezik i prevođenje tekstova prehrambeno-tehnološke struke

-
2
1
3
5

10. Vrste tekstova s područja nutricionizma i prehrambenih tehnologija

-

2

1

3

4

11. Poslovno dopisivanje 1

-
1
1
2
3

12. Poslovno dopisivanje 2

-
1
1
2
3
13. Stilistika hrvatskog jezika

1

-

1

2

3

14. Dvojezičnost

-

-

2

2

3

15. Dramske tehnike u nastavi njemačkog jezika

-

-

2

2

3

16. Izrada nastavnih materijala

-

-

2

2

3

17. Ruski jezik 7

-

4

-

4

3

18. Ruski jezik 8

-

4

-

4

3