NJEMAČKA KNJIŽEVNOST PROSVJETITELJSTVA – JEDNOPREDMETNI STUDIJ


Odsjek za njemački jezik i književnost

Vježbe iz kolegija „Njemačka književnost prosvjetiteljstva – jednopredmetni studij“, a koju izvodi dr.sc. Sonja Novak, poslijedoktorandica, održat će se tijekom siječnja 2018. godine u terminima koji će biti objavljeni u službenom rasporedu (predavanja iz tog kolegija održavaju se u redovnim terminima kod doc.dr.sc. T. Englera). Studenti jedopredmetnog studija koji su obvezni pohađati vježbe iz tog kolegija dužni su se upisati u kolegij preko sustava Moodle (lozinka: aufklaerung) te su do siječnja dužni pročitati obveznu lektiru. Detalji vezani uz vježbe (obveze studenata koje su studenti dužni odraditi tijekom listopada, studenog i prosinca poput čitanja obvezne lektire, vođenje bilježaka (Lesejournal) te odabira teme za kratko izlaganje)  objašnjeni su u navedenoj uvodnoj prezentaciji na Moodle-stranici kolegija. U slučaju nedoumica i pitanja, molim javiti se na snovak@ffos.hr ili sonja_novak@hotmail.com.