Preddiplomski studij - O studiju


Odsjek za njemački jezik i književnost

Naziv studija:
Preddiplomski studij germanistike.
 
Nositelj studija:
Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku.
 
Izvođač studija:
Filozofski fakultet u Osijeku, Odsjek za germanistiku
 
Trajanje studija:
6 semestara (1.-6. semestar).
 
Uvjeti upisa:
Na preddiplomski studij mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom školom i položenim prijemnim ispitom na kojemu se provjerava znanje njemačkog jezika.
 
Preddiplomski studij:
Preddiplomski studij germanistike nudi studentima temeljno stručno obrazovanje i stjecanje solidne jezične kompetencije njemačkog jezika. Također će se pridavati pozornost razvijanju sposobnosti za praktičnu primjenu usvojenih znanja. Ne bi se dakako izostavili ni sadržaji koji se tiču znanstvene metodologije i teorijskih znanja naše struke. Nadalje će ovaj studij ponuditi studentima poimanje jezičnih fenomena u njihovoj svekolikoj kompleksnosti: u kontekstu jezičnog sustava, u kontekstu njegove medijalne vrijednosti, ali također i u kontekstu njegove povijesne razvojne vertikale. Na ovom studiju poticat će se logičko i analitičko razmišljanje kako bi studenti bili osposobljeni za analizu kompleksnijih pitanja iz područja jezika i književnosti. Konačno, preddiplomski studij germanistike nastojat će njegovati kulturnu i jezičnu sponu prema hrvatskome jeziku u obliku kontrastivnih odnosno komparativnih seminarskih radova iz jezika i književnosti.

Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija germanistike raspolagat će solidnim znanjima i sposobnostima i moći će se uključiti u rad raznih djelatnosti slobodnoga tržišta i slobodnih profesija. Pritom treba posebno istaknuti poslove u izdavaštvu i knjižarstvu, u medijima, državnoj upravi, u javnim i privatnim ustanovama kulturne politike i kulturnog posredovanja, na poslovima propagande, marketinga, public relations, te raznih slobodnih profesija (npr. publicisti, pisci).
 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom trogodišnjeg preddiplomskog studija germanistike student stječe akademski naziv "baccalaurea / baccalaureus germanistike"