Preddiplomski studij - Plan i program


Odsjek za njemački jezik i književnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ GERMANISTIKE

 

SEMESTAR  I

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Morfologija glagola u suvremenom njemačkom jeziku

1

2

-

3

4

2. Njemačka književnost prosvjetiteljstva

1

1

-

2

3

3. Uvod u studij njemačke književnosti

1

-

-

1

1

4. Jezične vježbe njemačkog jezika I

-

4

-

4

4

 

Ukupno

10

12

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.

OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Morfologija glagola u suvremenom njemačkom
    jeziku

1

2

-

3

4

2. Uvod u studij njemačke  književnosti

1

1

-

2

3

3. Njemačka književnost prosvjetiteljstva

1

1

-

2

4

4. Jezične vježbe njemačkog jezika I

-

4

-

4

4

5. Konverzacijske vježbe I

-

2

-

2

3

6. Engleski jezik 1

-

3

-

3

3

 

Ukupno

16

21

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

SEMESTAR  II  

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Morfologija neglagolgskih vrsta riječi u 
    suvremenom njemačkom jeziku

1

2

-

3

4

2. Sturm-und-Drang i weimarska klasika

2

-

-

2

3

3. Fonetske vježbe

-

1

-

1

1

4. Jezične vježbe njemačkog jezika II

-

4

-

4

4

 

Ukupno

10

12

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Morfologija neglagolskih vrsta riječi u suvremenom
    njemačkom jeziku

1

2

-

3

4

2. Sturm-und-Drang i weimarska klasika

2

-

1

3

4

3. Fonetika i fonologija njemačkog jezika

1

1

-

2

3

4. Jezične vježbe njemačkog jezika II

-

4

-

4

4

5. Konverzacijske vježbe II

-

2

-

2

3

6. Engleski jezik 2

-

3

-

3

3

 

Ukupno

17

21

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

SEMESTAR III

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Leksikologija i leksikografija

1

-

1

2

3

2. Uvod u tehniku znanstvenog rada

1

-

1

2

2

3. Njem. književnost realizma i naturalizma

2

-

1

2

3

4. Jezične vježbe njemačkog jezika III

-

4

-

4

4

 

Ukupno

10

12

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Leksikologija i leksikografija

1

-

1

2

3

2. Uvod u tehniku znanstvenog rada

1

-

1

2

3

3. Njemačka književnost realizma i naturalizma

2

-

1

3

5

4. Jezične vježbe njemačkog jezika III

-

4

-

4

4

5. Pismeno izražavanje I

-

2

-

2

3

 

Ukupno

13

18

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

SEMESTAR  IV

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Tvorba riječi u suvremenom
    njemačkom jeziku

1

1

-

2

3

2. Uvod u lingvistiku za germaniste

2

-

-

2

2

3. Njemačka lirika 20. stoljeća

2

-

-

2

3

4. Jezične vježbe njemačkog jezika IV

-

4

-

4

4

 

Ukupno

10

12

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Tvorba  riječi u suvremenom
    njemačkom jeziku

1

1

-

2

3

2. Uvod u lingvistiku za germaniste

2

-

1

3

4

3. Njemačka lirika 20. stoljeća

2

-

1

3

4

4. Jezične vježbe njemačkog jezika IV

-

4

-

4

4

5. Pismeno izražavanje II

-

2

-

2

3

     

Ukupno

14

18

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

SEMESTAR  V

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

1

2

-

3

4

2. Njemačka drama 20. stoljeća

2

-

1

3

4

3. Jezične vježbe njemačkog jezika V

-

3

-

3

4

 

Ukupno

9

12

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Uvod u sintaksu suvremenog njemačkog jezika

1

2

-

3

4

2. Njemačka drama 20. stoljeća

2

-

1

3

4

3. Jezične vježbe njemačkog jezika V

-

3

-

3

4

4. Povijest njemačkog jezika

1

-

1

2

3

 

Ukupno

11

15

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

SEMESTAR  VI

 

DVOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Sintaksa složene rečenice u suvremenom
    njemačkom jeziku

1

2

-

3

4

2. Njemačka proza 20. stoljeća

2

-

1

3

4

3. Jezične vježbe njemačkog jezika VI

-

3

-

3

4

(4. Završni rad) *

 

 

 

 

(3)*

 

Ukupno

9

12(15)

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 15 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

15

* Završni rad studenti dvopredmetnog studija pišu samo iz jednog predmeta.

 

JEDNOPREDMETNI STUDIJ

KOLEGIJI

Sati nastave

ECTS

Obvezni kolegiji

P

V

S

Ukupno

1. Sintaksa složene rečenice u suvremenom
    njemačkom jeziku

1

2

-

3

4

2. Njemačka proza 20. stoljeća

2

-

1

3

4

3. Jezične vježbe njemačkog jezika VI

-

3

-

3

4

4. Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura
    njemačkog i hrvatskog jezika

1

-

1

2

3

5. Završni rad

 

 

 

 

3

 

Ukupno

11

18

       

Izborni kolegiji

 

Studenti biraju onoliko izbornih kolegija iz ponude za tekući semestar koliko im je neophodno da bi ostvarili minimalno 30 ECTS bodova u semestru.
OBVEZNI I IZBORNI KOLEGIJI Sveukupno

 

30

 

 

POPIS IZBORNIH  KOLEGIJA U PREDDIPLOMSKOM STUDIJU GERMANISTIKE

Ponuda izbornih kolegija varira od semestra do semestra.

U tablicama je navedena trenutačna ukupna ponuda.

 

DVOPREDMETNI I JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Njemačka i austrijska povijest do 1848.

-

-

2

2

3

2. Njemačka i austrijska povijest 1848.-1945.

-

-

2

2

3

3. Njemačka povijest nakon 1945.

-

-

2

2

3

4. Kultura i civilizacija Njemačke

-

-

2

2

3

5. Kultura i civilizacija Švicarske i Austrije

-

-

2

2

3

6. Njemačka književnost iz Slavonije

1

-

1

2

3

7. Suvremena njemačka drama

1

-

1

2

3

8. Njemački romantizam

1

-

1

2

3

9. Rana proza G. Grassa

1

-

1

2

3

10. Goetheov “Faust”

1

-

1

2

3

11. Književnost biedermeiera i Mlade Njemačke

1

-

1

2

3

12. Bečka moderna

1

-

1

2

3

13. Njemačka ljubavna lirika

1

-

1

2

3

14. Kontrastivna analiza frazeologizama
      njemačkog i hrvatskog jezika

1

-

1

2

3

15. Konjugirani i nekonjugirani glagolski oblici u
      suvremenom njemačkom jeziku

-

1

1

2

3

16. Temeljni aspekti profesionalnog prevođenja

1

-

1

2

3

17. Temeljni aspekti poučavanja stranog jezika

1

-

1

2

3

 

SAMO DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Izborni kolegiji

Sati nastave

ECTS

P

V

S

Ukupno

1. Konverzacijske vježbe I

-

2

-

2

3

2. Konverzacijske vježbe II

-

2

-

2

3

3. Pismeno izražavanje I

-

2

-

2

3

4. Pismeno izražavanje II

-

2

-

2

3

5. Povijest njemačkog jezika

1

-

1

2

3

6. Kontrastivna analiza sintaktičkih struktura
    njemačkog i hrvatskog jezika

1

-

1

2

3