Suradnja


Odsjek za njemački jezik i književnost

DAAD

Zasnivajući se na višestoljetnoj tradiciji njemačkog jezika u Slavoniji i Osijeku kao njezinom urbanom središtu kao i na suvremenom značaju njemačkog kao stranog jezika u našoj regiji, suradnja Odsjeka za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku i Njemačke službe za akademsku razmjenu DAAD ima važan zadatak živog i aktualnog posredovanja njemačke kulture i jezika u ovom dijelu Hrvatske. Taj zadatak obavljaju poglavito njemački lektori DAAD-a već dugi niz godina na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Informiranjem i savjetovanjem o mogućnostima stipendiranja preko DAAD-a kao i o njemačkom visokom školstvu i znanosti DAAD-lektori potiču studentice i studente kao i sveučilišne nastavnike na boravak u Njemačkoj u cilju jačanja partnerstva između Hrvatske i Njemačke.

https://www.daad.de/

 

OeAD (Österreichischer Austauschdienst) GmbH - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research – Austrijska služba za razmjenu

Suradnjom s Austrijskom službom za razmjenu OeAD, koja organizira austrijske lektorate na 113 sveučilišta u cijelom svijetu, promiče se njemački jezik i austrijska književnost i kultura na stranim sveučilištima.

Suradnjom Odsjeka za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku i OeAD-a posreduju se studenticama i studentima austrijska kultura i aktualna događanja u austrijskom akademskom životu. Pritom posebni značaj imaju međukulturni dodiri.

Dugogodišnja tradicija austrijskog lektorata u Osijeku pridonosi održavanju trajnih veza između Austrije i Hrvatske i važan je instrument posredovanja austrijske kulture i znanosti u Hrvatskoj na sveučilišnoj razini.

http://www.oead.at/home/

 

Goethe Institut

Zagrebački Goethe-Institut pouzdan je partner Odsjeka za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku poglavito u području kulture, ali i kod organizacije ispita iz njemačkog jezika. Ta suradnja značajno obogaćuje kulturu Osijeka i Slavonije, posredujući njemački jezik moderno, živo i neposredno.

Jedan primjer suradnje Goethe-Instituta i našeg Odsjeka za njemački jezik i književnost su radionice iz književnog prevođenja s njemačkog na hrvatski jezik koje svake godine organizira Goethe-Institut, a sudjeluju naši studenti njemačkog jezika i književnosti prevoditeljskog smjera.

http://www.goethe.de/ins//hr/zag/deindex.htm

 

Österreichisches Kulturforum Zagreb

Kulturni forum u Zagrebu jedan je od najstarijih austrijskih kulturnih instituta u inozemstvu.Forum tradicionalno surađuje s austrijskim lektoratom OeAD i Filozofskim fakultetom u Osijeku. U sklopu te suradnje već dugi niz godina redovito se organiziraju različita kulturna i znanstvena događanja, a vrhunac su svake godine Austrijski kulturni dani u Osijeku. Tom suradnjom njeguju se austrijsko-hrvatski odnosi i njemački jezik u Hrvatskoj, potiču se mladi umjetnici i znanstvenici itd.

http://www.kulturforum-zagreb.org/

 

Österreich-Bibliothek Osijek – Austrijska knjižnica u Osijeku

Austrijska knjižnica otvorena je u suradnji austrijskog Ministarstva vanjskih poslova i Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku 1995. godine. Koriste ju studentice i studenti njemačkog jezika i književnosti, sveučilišni profesori, nastavnici, učenici, pripadnici njemačke nacionalne manjine, ali i svi ostali koje zanimaju njemački jezik i austrijska kultura i povijest. Knjižnica redovito organizira različite priredbe i predavanja. U suradnji s osječkim sveučilištem njeguju se njemački jezik i austrijska kultura u Osijeku i regiji.

http://www.gskos.unios.hr/~descape/?upit=sadrzaj&id=120

http://austrijskacitaonica.wordpress.com/

 

Sudjelovanje u mreži CEEPUS Trans

https://www.ceepus.info/default.aspx