Uvjeti upisa na studij


Odsjek za njemački jezik i književnost

UVJETI UPISA NA STUDIJ

 

Njemački jezik i književnost (jednopredmetni)

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

% broj bodova

Ocjene iz srednje škole 30% 300 

* Obvezni dio državne mature

Hrvatski jezik razina A 20% 200
Matematika razina B 5% 50
Njemački jezik razina A 45% 450

* Rezultati natjecanja
 
- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:
- Hrvatskog jezika 10% 100
- Matematike 10% 100
- Stranoga jezika 10% 100
 
* Druga posebna postignuća

- Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II) 10% 100
- Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 10% 100
Studienbewerber (DSH 2/DSH 3)
- Goethe-Zertifikat C1/ Goethe-Zertifikat C2/ 10% 100
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
- Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches 10% 100
Sprachdiplom des Goethe-Instituts
- TestDaF TDN 4/ TDN5 10% 100
- Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10% 100
- ECL Deutsch C1 10% 100
- Österreichisches Sprachdiplom OSD-Oberstufe Deutsch/C1 10% 100

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.Engleski jezik i književnost i Njemački jezik i književnost (dvopredmetni)
 
Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:
 
% broj bodova
 
* Ocjene iz srednje škole 30% 300
 
* Obvezni dio državne mature
 
Hrvatski jezik razina A 7% 70
Matematika razina B 3% 30
Engleski jezik razina A 30% 300
 
* Izborni dio državne mature
 
Njemački jezik – uvjet 30% 300
 
* Rezultati natjecanja
 
- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:
- Hrvatskog jezika 10% 100
- Matematike 10% 100
- Stranoga jezika 10% 100
 
 
* Druga posebna postignuća
 
- Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturministerkonferenz (DSD II) 10% 100
- Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 10% 100
Studienbewerber (DSH 2/DSH 3) 
- Goethe-Zertifikat C1/ Goethe-Zertifikat C2/ 10% 100
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 
- Kleines Deutsches Sprachdiplom/ Großes Deutsches 10% 100
Sprachdiplom des Goethe-Instituts 
- TestDaF TDN 4/ TDN5 10% 100
- Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 10% 100
- ECL Deutsch C1 10% 100
- Österreichisches Sprachdiplom OSD-Oberstufe Deutsch/C1 10% 100
 
Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova.