GOSTUJUĆE PREDAVANJE IZV. PROF. DR. SC. HRVOJA JURIĆA


GOSTUJUĆE PREDAVANJE IZV. PROF. DR. SC. HRVOJA JURIĆA

Odsjek za filozofiju poziva sve zainteresirane na gostujuće predavanje koje će održati

izv. prof. dr. sc. Hrvoje Jurić

(FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU)

na temu

Ontologija i etika

 

PREDAVANJE ĆE SE ODRŽATI U ČETVRTAK, 8. LIPNJA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U OSIJEKU (PREDAVAONICA 62) S POČETKOM U 16.30 SATI.

 

***

Hrvoje Jurić rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 2009. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na nekoliko drugih visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj i BiH, te u obrazovnim programima nevladinih organizacija.

Kao znanstveni novak, suradnik-istraživač i voditelj sudjelovao je u provedbi sedam znanstveno-istraživačkih projekata koje su financirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu, kao i u provedbi četiri međunarodna projekta koje su financirali DAAD, Volkswagen-Stiftung, UNESCO i Europska komisija.

Od 2013. je tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2014. glavni tajnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku.

Sudjelovao je s izlaganjima na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu sedamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga.

Zamjenik je glavnog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te biblioteke “Filozofska istraživanja” pri Hrvatskom filozofskom društvu. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr, The Holistic Approach to Environment i In medias res te član savjeta Časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti. Uredio je više od trideset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, kao i nekoliko drugih publikacija.

Obavljao je niz funkcija u Hrvatskom filozofskom društvu (tajnik Društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, tajnik i član organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih simpozija), a trenutno je administrativni tajnik Hrvatskog filozofskog društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, član Organizacijskog odbora Dana Frane Petrića, te član Odbora za međunarodnu suradnju i Odbora za arhivu Društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, s funkcijama člana Upravnog odbora (2012.-2016.), voditelja zagrebačke podružnice Društva (od 2013.) i predsjednika Društva (od 2016.). Od 2011. godine je počasni član Bioetičkog društva Srbije. Bio je koordinator međunarodne konferencije Bioetički forum za jugoistočnu Europu, te član, potpredsjednik i predsjednik organizacijskih i programskih odbora nekoliko drugih skupova, uključujući IX. Svjetski kongres bioetike (Opatija/Rijeka, 2008.) i XVIII. Svjetski kongres medicinskog prava (Zagreb, 2010.). Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Obavljao je ili još uvijek obavlja funkcije u određenim tijelima pri akademskim i državnim ustanovama, te surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima.

Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.