Gostujuće predavanje prof. Möbiusa i prof. Heinmüller sa Sveučilišta u Gießenu