Ciljevi i strategija


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Kvalitetnim studijskim programima i visokom razinom kvalitete visokoškolske nastave, Odsjek nastoji omogućiti studentima stjecanje znanja i vještina te općih i stručnih kompetencija potrebnih za njihovu buduću profesiju, pospješiti konkurentnost diplomiranih studenata na tržištu rada, unaprijediti kvalitetu znanstvenoga i stručnoga rada nastavnika i studenata te promicati kulturu hrvatskoga jezika i književnosti.


STRATEGIJA

  • osmisliti kvalitetne studijske programe utemeljene na suvremenim znanstvenim postignućima, u skladu s akademskim standardima, potrebama poslodavaca i zahtjevima na tržištu rada
  • osigurati uvjete za nastavni rad koji će omogućiti kvalitetnu izvedbu studijskih programa
  • pratiti, analizirati i unaprjeđivati kvalitetu studijskih programa i visokoškolske nastave
  • poticati znanstveni i stručni rad nastavnika i studenata pokretanjem znanstveno-istraživačkih domaćih i inozemnih projekata, organizacijom znanstvenih i stručnih skupova, suradnjom s domaćim i inozemnim znanstvenim ustanovama, svrsishodnom izdavačkom djelatnošću (izdavanjem znanstvenih i studentskih časopisa, udžbenika, zbornika, znanstvenih monografija, popularnih izdanja knjiga iz obvezne i izborne literature)
  • razvijati suradnju s visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu u svrhu razmjene znanja i poticanja mobilnosti studenata i nastavnika
  • razvijati kraće neformalne oblike obrazovanja (seminare, radionice, ljetne škole) s ciljem njihova integriranja u postojeće oblike obrazovanja
  • jačati nastavnu i znanstvenu djelatnost pojedinih katedara te skrbiti o potrebama za novim zaposlenicima
  • zadržati najbolje studente na Fakultetu kao asistente ili znanstvene novake