Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Voditeljica: Doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić

Članovi Katedre:

Katedra za hrvatski jezik i jezikoslovlje

  • postoji od 1. veljače 2007. kao jedna od triju katedra utemeljenih nakon diobe jedinstvene Katedre za hrvatski jezik nastale 1997.
  • čine ju jedan redoviti profesor, dva izvanredna profesora i dvije docentice, a glavni su kolegiji koje predaju: Teorija jezika, Osnove jezične kulture, Tvorba riječi u hrvatskome jeziku, Kognitivna gramatika, Metodika nastave (teorije) učenja hrvatskoga jezika i Teorija nastave govornoga i pismenoga izražavanja te izborni kolegiji: Suvremene lingvističke teorije, Pragmalingvistika, Semantika i Metodika nastave filma. Članovi katedre predaju i na Prevoditeljskom studiju anglistike te na Poslijediplomskom doktorskom studiju Jezikoslovlje u Osijeku i na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kroatistike u Zagrebu
  • Katedra aktivno sudjeluje u pokretanju i organizaciji međunarodnoga znanstvenoga skupa Hrvatski sintaktički dani u suradnji s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje od 2006. godine; do sada je održano pet skupova
  • kao istraživači članovi su uključeni u ove znanstvene projekte: Tekstološki i pragmalingvistički opisi hrvatskoga jezika, Kognitivnolingvistički pristup polisemiji u hrvatskome i drugim jezicima, Materinski i inojezični hrvatski i Koherencija pisanoga teksta u inome jeziku: hrvatski, njemački, engleski, francuski, mađarski u usporedbi
  • dosada su članovi Katedre objavili ukupno sedam autorskih knjiga: prof. dr. sc. Branimir Belaj (4), izv. prof. dr. sc. Branko Kuna (1), doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar (2)
  • članovi Katedre aktivno sudjeluju u programima popularizacije znanosti – Otvoreni četvrtak i Festival znanosti