Katedra za staru hrvatsku književnost - Članovi katedre


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

 

ime i prezime konzultacije e-mail     
prof. dr. sc. Milovan Tatarin
(kabinet 51)
srijeda, 15:50–16:20 mtatarin@ffos.hr
prof. dr. sc. Zlata Šundalić
(kabinet 48)
srijeda, 11:00–12:00 zsundalic@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić
(kabinet 26)
srijeda, 16:00 ksimic@ffos.hr
doc. dr. sc. Ivana Mikulić
(kabinet 51)
četvrtak, 14:00–15:00 ipepic@ffos.hr