Katedra za staru hrvatsku književnost - Članovi katedre


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Profesori

Asistenti

 

ime i prezime konzultacije e-mail     
prof. dr. sc. Milovan Tatarin
(kabinet 51)
srijeda, 15:50–16:20 mtatarin@ffos.hr
prof. dr. sc. Zlata Šundalić
(kabinet 48)
srijeda, 9:35–10:35 zsundalic@ffos.hr
doc. dr. sc. Krešimir Šimić
(kabinet 78)
ponedjeljak, 12:15–13:15 ksimic@ffos.hr
dr. sc. Ivana Mikulić, poslijedoktorandica
(kabinet 78)
četvrtak, 14:00–15:00 ipepic@ffos.hr