OBRANA DIPLOMSKOGA RADA DOLORES KUJEK


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Obrana diplomskoga rada Provjera stečenih spoznaja u nastavi hrvatskoga jezika diplomandice Dolores Kujek održat će se 12. veljače 2018. u 12 sati u prostoriji 41.

Sastav povjerenstva:

  1. doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica
  3. doc. dr. sc. Vesna Bjedov, mentorica
  4. doc. dr. sc. Maja Glušac, zamjenska članica.