Suradnja


Odsjek za hrvatski jezik i književnost

Filozofski je fakultet uspostavio značajnu suradnju sa sveučilištima, fakultetima i drugim institucijama u zemlji i inozemstvu. Suradnja se odvija se putem sudjelovanja u programima razmjene (Fulbright/Humphrey, Junior Faculty Development Programme, DAAD, ÖAD, ERASMUS), zajedničke organizacije znanstvenih skupova, ljetnih škola, rada na projektima, suradnje u izdavanju časopisa i znanstvenih publikacija, izvođenju preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija, te putem razmjene studenata i nastavnika. Suradnja se temelji i na nizu potpisanih ugovora o suradnji. U svrhu intenzivnijega promicanja regionalne suradnje u 2010. godini potpisani su sporazumi o suradnji sa sljedećim fakultetima:


Filozofski fakultet Univerziteta "Sv. Kiril i Metodij" u Skopju, Republika Makedonija
(potpisan 20. veljače 2010.)

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Republika Srbija
(potpisan 20. veljače 2010.)

Fakultet humanističkih znanosti Sveučilišta u Pečuhu, Republika Mađarska
(potpisivanje u prosincu 2010.)


U svrhu poticanja razmjene studenata i nastavnika, zaključno s akademskom godinom 2010./2011. potpisani su Erasmus ugovori sa sljedećim europskim sveučilištima:


Alpen Adria Universität, Klagenfurt, Austrija

Karl Franzens Universität, Graz, Austrija

Masaryk University, Brno, Češka

University of Pardubice, Češka

Universität Augsburg, Augsburg, Njemačka,

Otto Friedrich Universität, Bamberg, Njemačka

Friedrich Schiller Universität Jena, Njemačka

University of Pecs, Pečuh, Mađarska

Adam Mickiewicz University, Poznanj, Poljska

Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Pojedini su odsjeci uspostavili bogatu suradnju sa srodnim odsjecima na drugim fakultetima i sveučilištima.

ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST


Odsjek za hrvatski jezik i književnost ima bogatu suradnju s Filozofskim fakultetom u Zagrebu, Filozofskim fakultetom u Puli, Filozofskim fakultetom u Rijeci, Hrvatskim studijima u Zagrebu, i Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu. Najdužu suradnju Odsjek ima s Filozofskim fakultetom u Pečuhu na razini razmjene profesora i studenata, održavanja zajedničkih znanstvenih skupova i tiskanja zbornika radova, održavanja zajedničkih književnih susreta i predstavljanja knjiga profesora obaju fakulteta. Godine 1997./98. Odsjek je potpisao međunarodni ugovor o suradnji sa susjednom Republikom Mađarskom o razmjeni profesora i studenata i drugih oblika kulturne i znanstvene suradnje.
Razvijena je i međunarodna suradnja sa sveučilištima u Beču, Ferrari, Budimpešti, Bratislavi, Augsburgu, Baselu, Poznanu, Mariboru, Štipu, Krakovu, Nitri, Lavovu, Ljubljani i Vicenzi. Međunarodna znanstvena i kulturna suradnja uspostavljena je i s Pedagoškim fakultetom u Mostaru.