HRVATSKO-MAKEDONSKE VEZE: SPORAZUM O SURADNJI DVAJU FILOZOFSKIH FAKULTETA


IZVJEŠĆE O SVEČANOM POTPISIVANJU SPORAZUMA O SURADNJI

Dana 6. studenoga 2018. svečano je potpisan Sporazum o suradnji između Filozofskog fakulteta Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Sporazum je potpisan na inicijativu Filozofskoga fakulteta u Osijeku, a potpisivanju su nazočili dekanica Filozofskoga fakulteta u Osijeku prof. Loretana Farkaš, dekan Filozofskoga fakulteta u Skoplju prof. Ratko Duev, izv. prof. Dejan Donev s Odsjeka za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Skoplju, doc. dr. sc. Boško Pešić te poslijedoktorandica i znanstvena suradnica dr. sc. Darija Rupčić Kelam s Odsjeka za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku.

Sporazum je potpisan kao nastavak inicijative i pilot projekta predstavljenoga 2016. godine na 14. Festivalu znanosti temeljna tema kojega su bile Znanost i umjetnost. Pilot projekt pod nazivom Estetički laboratorij pokrenula je poslijedoktorandica dr. sc. Darija Rupčić Kelam zajedno s nekoliko studenata filozofije. Navedeni je projekt predstavljen pod nazivom O odnosu umjetne i prirodne ljepote kod Hegela i Kanta u obliku plesno-dramskoga performansa ostvarenoga u suradnji sa Školom za primijenjenu umjetnost i dizajn iz Osijeka i pod vodstvom prof. Goranke Golubović te s Odsjekom za glazbu Umjetničke akademije u Osijeku.

Proučavajući filozofiju odgoja Pavla Vuk-Pavlovića i ostvarujući prijateljstvo i suradnju s Dejanom Donevom s Odsjeka za filozofiju skopskoga Filozofskog fakulteta, izv. prof. dr. sc. Boško Pešić i dr. sc. Darija Rupčić Kelam došli su na ideju o pokretanju Estetičkog laboratorija prema principima i načinu rada Estetičkoga laboratorija filozofa Pavla Vuk-Pavlovića. Estetički laboratorij osnovan je u Skoplju 1959./1960. godine i djelovao je kao svojevrsna radionica u kojoj su filozofska učenja njegova osnivača Pavla Vuk-Pavlovića dobila praktičnu primjenu. Sama ideja Estetičkog laboratorija, kao i nacrt njegove osnovne djelatnosti, ima svoje filozofsko uporište ponajprije u Vuk-Pavlovićevim ranim radovima (Mogućnost i granice estetskog uzgoja u vidu individualne i socijalne pedagogike, 1922. i Vrednota i stvaralaštvo, 1937.) te studiji Umjetnost i muzejska estetika objavljenoj 1963., u samim počecima djelovanja Estetičkog laboratorija.

Cilj je Sporazumom utvrđene suradnje, među ostalim, nastaviti razvijati ideju Estetičkog laboratorija te ostvariti i druge oblike suradnje s Filozofskim fakultetom u Skoplju kao što su realizacija zajedničkih znanstveno-istraživačkih projekata, organizacija zajedničkih konferencija, radionica, kolegija i seminara, sudjelovanje na konferencijama koje organiziraju obje strane, izdavanje zajedničkih publikacija, razmjena publikacija (časopisa, knjiga, brošura), poticanje razmjene nastavnika i studenata, organizacija zajedničkih studentskih praksi, suradnja na doktorskim studijima, unapređenje kvalitete studijskih programa, unapređenje sustava za praćenje i osiguravanje kvalitete, pomoć u edukaciji studenata i nastavnog osoblja te ostala suradnja od obostranog interesa.

 

U Osijeku 6. studenoga 2018.